Makrotalous

Euroopan osakemarkkinat riippuvat yhä vähemmän Euroopasta

Euroopassa vallitseva sinnikäs talouskriisi on heijastunut myös maanosan pörssiyhtiöiden markkina-arvoihin. Eurooppalaisten yritysten liikevaihto ja kannattavuus riippuvat kuitenkin yhä vähemmän Euroopan tilanteesta.

Euroalueen kriisi on ollut ennen kaikkea euroalueen maiden kriisi. Varsinkin Etelä-Euroopan maat ovat menettäneet vahvan euron ympäristössä kilpailukykynsä ja velkaantuneet korviaan myöten.

Usein eurokriisiin niputetaan myös maanosan yrityssektori. Vaikka on selvää, että eurokriisillä on välilliset vaikutukset esimerkiksi kulutuskysynnän kautta maanosassa toimivien yritysten tulevaisuuden näkymiin ja kannattavuuteen, ei yritysten tilanne ole kuitenkaan ihan samanlainen kuin euromaiden.

Tämän osoittavat oheiset Business Insider –sivustolla julkaistut kuvaajat.

Pankkijätti Morgan Stanleyn laatima kuvaaja kertoo, miten eurooppalaisyritysten liikevaihto jakaantuu maanosittain. Euroopan osuus maanosan yritysten liikevaihdosta on vain noin 46 prosenttia. Kehittyvien maiden osuus on jo kolmasosa eurooppalaisyritysten liikevaihdosta.

Lisäksi Euroopan merkitys maanosan yrityksien liikevaihdon kannalta on selvässä laskussa. Alempi kuvaaja osoittaa, että vielä vuonna 1997 yli 70 prosenttia eurooppalaisten yritysten liikevaihdosta tuli Euroopasta – nyt siis enää 46 prosenttia. Muutos on ollut raju erityisesti finanssikriisin puhkeamisen, vuoden 2009 jälkeen.

Vastaava ilmiö on havaittu myös Yhdysvalloissa. Business Insiderin mukaan amerikkalaisten S&P 500 indeksissä mukana olevien pörssiyhtiöiden liikevaihdosta jo puolet tulee Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Kommentoi
Ylös
>