Osakeanalyysit

Handelsbanken nosti Spondan tavoitehintaa selvästi

Spondan ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsaus oli yllätyksetön. Tästä huolimatta Handelsbanken päätti nostaa kiinteistöyhtiön osakkeen tavoitehintaa selvästi.

Spondan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli yllätyksetön ja tasainen. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, samoin kuin osakekohtainen tuloskin. Vuokrausaste oli 88,2 prosenttia, mikä on hiukan edellisvuotta (88,4 prosenttia) alhaisempi.

Yhtiön osakekohtainen nettovarallisuuden käypä arvo nousi edellisvuoden 4,77 eurosta 5,07 euroon osakkeelta.

”Spondan ensimmäisen neljänneksen tulos oli tasainen ylläpitokulujen kausiluonteista nousua lukuun ottamatta. Konsernin taloudellinen vuokrausaste oli ennusteen mukainen. Erityisesti olen iloinen Helsingin ydinkeskustan sekä kauppakeskusten vuokrausasteen positiivisesta kehityksestä, ja tämä tukee näkemystämme kiinteistöjen sijainnin tärkeydestä”, Spondan toimitusjohtaja kari Inkinen toteaa yhtiön osavuositiedotteessaan.

Logistiikkakiinteistöt haasteena

Haasteena on kuitenkin logistiikkakiinteistöjen vajaakäyttö, joka on kasvanut vuoden alusta. Syynä vajaakäyttöön on Suomen viennin alhainen taso, mikä osaltaan on vaikuttanut logistiikkatilojen kysyntään. Logistiikkakiinteistöjen vuokrausaste laski vajaaseen 75 prosenttiin, kun vielä vuosi sitten vuokrausaste oli ollut yli 78 prosenttia.

Sponda arvioi, että vuoden 2013 lopussa sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö on vuoden 2012 lopun tasolla. Vuoden 2013 vertailukelpoisten nettotuottojen (pl. myynnit) yhtiö puolestaan arvioi kasvavan hieman vuoteen 2012 verrattuna. Kasvu perustuu Helsingin ydinkeskustan toimitilojen vuokratasojen nousuun ja valmistuviin kiinteistökehityskohteisiin.

Handelsbanken nostaa tavoitehintaa

Handelsbanken pitää Spondan suosituksen ennallaan tasolla ”osta”, mutta nostaa Spondan tavoitehintaa selvästi. Uusi tavoitehinta on 4,9 euroa osakkeelta kun aiempi oli 4,25 euroa.

Perusteena tavoitehinnan nousulle on Spondan portfolion arvonnousu 0,2 prosenttia. Substanssi nousi 5,1 euroon, mikä on pankin ennusteen mukainen ja toimii vastapainona logistiikkapuolen heikkoudelle.

Lisäksi Handelsbanken uskoo kauppakeskus Ratinan tuomiin mahdollisuuksiin. ”Yhtiön suurin projekti eli Ratinan kauppakeskuksen rakentaminen pyritään saamaan käyntiin kesällä ja aikataulussa pysymisen pitäisi antaa tukea osakkeelle”, Handelsbanken kertoo aamukatsauksessaan.

”Osake vaikuttaa edulliselta, kun hintaa verrataan 12 kuukauden ennustettuun substanssiarvoon. Yhtiötä tukevat lisäksi vahva tase, vankat operatiiviset näkymät ja ennustettu osingon kasvu”, Handelsbanken arvioi.

Spondan osakkeen arvo on noussut viimeisen kuukauden aikana yli 9 prosenttia, ja kurssi on asettunut noin neljän euron tasolle. Substanssialennus on siis yli 20 prosenttia. Kotimaisiin verrokkeihin, Cityconiin ja Tecnopolikseen verrattuna alennus on hieman suurempi, mutta erot eivät ole suuria.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös