Sijoitusstrategiat

Osakekurssi laskee – selvitä nämä ennen kuin reagoit

Kun osakkeen kurssi lähtee nopeaan laskuun, tulee sijoittajalle usein houkutus toimia nopeasti. Sijoittaja saattaa joko myydä kyseisen yhtiön osakkeet nopeasti pois, tai sijoittaja ostaa osaketta lisää alentaakseen ostojen keskihintaa. Kurssilaskuun ei kuitenkaan aina kannata reagoida.

Osto- ja myyntitoimeksiantoja ei pitäisi tehdä pelkästään kurssireaktion perusteella. Aina kannattaa ensin selvittää syyt osakkeen kurssilaskulle. Osakkeiden ostaminen tai myyminen tulisi aina lähtökohtaisesti perustua siihen, miltä yhtiön osakkeen hinta näyttää suhteessa yhtiön tulevaisuuden näkymiin sekä fundamentteihin eli yhtiön taloudellista nykytilaa kuvaaviin mittareihin.

Jos siis yhtiön kurssi laskee ilman että siihen löytyy selkeää syytä, kannattaa sijoittajan miettiä kaksi kertaa ennen kuin lähtee myymään osaketta. Vastaavasti tällöin saattaa löytyä tilaisuus ostaa osaketta pitkäaikaiseen salkkuun.

Amerikkalainen sijoittajayhdistys AAII esittää verkkosivuillaan kolme tekijää, jotka on syytä analysoida osakkeen kurssin laskiessa, ennen kuin tehdään päätöksiä osakkeen ostoista tai myynneistä. Nämä tekijät ovat markkinoiden liikkeet kokonaisuudessaan, toimialan muutokset ja yrityskohtaiset tekijät.

Markkinoiden heikkous

Koko osakemarkkinan heikkous, eli markkinan laskutrendi ei ole itsessään mikään hyvä syy ostaa tai myydä osakkeita. Teknisen analyysin harrastajat saattavat olla tästä eri mieltä, mutta suurin osa sijoittajista ei luota pelkästään kurssireaktioihin sijoituspäätöksissään.

Ainakaan pitkäaikaisen sijoittajan ei pidä hermostua lyhytaikaisista markkinaliikkeistä.

AAII:n mukaan kannattaa selvittää, miten osakkeen kurssi on reagoinut verrattuna koko markkinan suuntaan. Jos osakkeen kurssi on laskenut koko markkinaa enemmän, saattavat jotkut sijoittajat uskoa, että osakkeen fundamentit ovat muuttuneet. Tässä tilanteessa saattaa osakkeen myyminen olla perusteltua.

Toimialan tekijät

Osakkeen kurssireaktiot saattavat johtua yhtiön edustaman toimialan muutostrendeistä. Osakkeen kurssilasku saattaa johtua toimialan syklisyydestä tai toimialan rakenteellisista ongelmista (esim. paperin kysynnän vähentyminen paperiteollisuudessa).

Oleellista onkin selvittää, onko osakkeen kurssilasku toimialan syklisyydestä vai rakenteellisista ongelmista johtuvaa. Pitkäaikaisen sijoittajan ei kannata myydä osaketta jos kurssilasku johtuu vain toimialan syklisyydestä.

Mutta jos toimialalla on tapahtunut jokin rakenteellinen muutos, joka ajaa toimialan yhtiöiden tulevaisuuden näkymiä alaspäin, saattaa osakkeen myynti olla peruteltua.

Yrityskohtaiset tekijät

Tekijöitä jotka vaikuttavat suoraan yksittäisen osakkeen kurssikehitykseen, on lukematon määrä. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi osakekohtaisen tuloksen tippuminen (tai jääminen alle konsensusennusteiden), kielteiset luonnonilmiöt, oikeudelliset riita-asiat, muutokset johdossa, lainsäädännössä tai kilpailutilanteessa.

Oleellinen kysymys onkin tämä: ovatko yhtiön talouden perustekijät (fundamentit) muuttuneet yrityskohtaisten tekijöiden vuoksi? Jos vastaus on kieltävä, ei ole syytä myydä osaketta. Tällaisessa tilanteessa osakekurssin lasku tarjoaa itse asiassa hyviä ostotilaisuuksia pitkäaikaiseen sijoitussalkkuun.

AAII esittää artikkelissaan mielenkiintoisen keinon jolla asiantuntijat pyrkivät selvittämään, onko osakkeen kurssilasku merkki yrityskohtaisten tekijöiden aiheuttamista ongelmista vai ei.

Jos osakkeen kurssi laskee tasaisesti pitkän aikavälin kuluessa, ei kurssilaskun taustalla ole välttämättä perustavanlaatuisia ongelmia. Syynä hitaaseen laskuun saattaa nimittäin olla sijoitusrahastojen tarve myydä osakkeita kasvattaakseen rahaston käteisvaroja. Tällöin kurssilasku tarjoaa ostotilaisuuden pitkäaikaiselle sijoittajalle.

Jos kurssilasku tapahtuu puolestaan nopeasti, voi taustalla olla todellisia yhtiön kasvunäkymiin tai tuloskuntoon liittyviä ongelmia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös