ETF-analyysit

Sijoitusstrategi: Frontier-markkinoiden kasvuun ehtii vielä mukaan

Frontier-markkinoiden osakeindeksit ovat nousseet viime aikoina sekä kehittyvien että kehittyneiden talouksien osakemarkkinoita nopeammin. Reunamarkkinoiden kasvuun sijoittaminen ei silti ole myöhäistä, uskoo Blackrockin sijoitusstrategi Russ Koesterich.

Reuna- eli frontier-markkinoilla tarkoitetaan kansantalouksia jotka ovat talouskehityksessä jäljessä (yleensä 10 – 15 vuotta) sekä kehittyneitä että myös kehittyviä talouksia. Frontier markkinoihin luetaan sellaisia maita kuten Nigeria, Kenia, Vietnam, Argentiina, Botswana, Qatar, Kuwait ja Romania.

Miksi Frontier-markkinoille?

Russ Koesterich kertoo iShares-rahastoyhtiön blogissaan kolme perustetta sille miksi sijoittajien kannattaa allokoida frontier-markkinoiden osakemarkkinoille pieni strateginen osa sijoitussalkun sisällöstä. Tässä syyt:

Arvostustaso: Huolimatta frontier-markkinoiden viimeaikaisesta kurssinoususta, ovat näiden markkinoiden arvostustasot edelleen alhaiset. Koesterichin sijoitustiimin laskelmien mukaan MSCI Frontier Markets 100 –indeksin keskimääräinen hinta suhteessa kirja-arvoon (P/B) on vain noin 1,2. Tämä on alle kehittyvien markkinoiden keskimääräisen tason, mikä on noin 1,6.

Kasvu: Frontier-markkinat tulevat kasvamaan tulevina vuosina nopeammin kuin kehittyvät tai kehittyneet taloudet.

Hajautushyöty: Frontier-markkinoiden yritykset näyttävät keskittyvän enemmän niiden paikallisille markkinoille kuin esimerkiksi sellaiset kehittyvien maiden taloudet kuten Kiina tai Brasilia. Tämä tarkoittaa Koesterichin mielestä sitä, että Frontier-markkinoiden yritysten tuotot ovat vähemmän riippuvaisia kansainvälisistä suhdanteista, ja siten niiden korrelaatio kehittyvien ja kehittyneiden maiden osakeindeksien välillä on alhainen.

Alhaisesta korrelaatiosta puolestaan seuraa, että Frontier-markkinat tarjoavat tehokkaan tavan hajauttaa sijoitussalkun riskiä ja siten parantaa salkun tuotto-riski –suhdetta.

Miten Frontier-markkinoille voi sijoittaa?

Esimerkiksi Blackrockin iShares-rahastoista löytyy ETF-rahasto nimeltä iShares MSCI Frontier Markets ETF, joka sijoittaa 100 suurimpaan frontier-markkinoiden pörssien osakkeisiin. Rahaston suurin paino on Kuwaitin, Qatarin ja Nigerian pörssien osakkeilla.

Rahoitussektorilla on yli 50 prosentin painoarvo rahaston toimialajakaumassa.  Rahaston kulusuhde on 0,79 prosenttia pääomasta.

Deutsche Bankin frontier-markkinoille sijoittava ETF on nimeltään DB X-Trackers S&P Select Frontier UCITS ETF. Tämän ETF:n sijoituksista suurin paino on Argentiinan osakkeissa. Rahoitussektorin paino on pienempi kuin iSharesin. Rahasto on johdannaisperusteinen ja vuosikulut ovat hieman suuremmat kuin iSharesin frontier-rahastossa.

Kommentoi
Ylös
>