Talouden trendit

Suomalaisilla enemmän saamisia kuin velkaa ulkomailta

Suomalaisten ulkomaiset saamiset maaliskuun 2013 lopussa yhä velkaa suuremmat, kertoo Suomen Pankki tiedotteessaan.

Suomen Pankin tilastojen mukaan Suomalaisilla oli ulkomailta vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa 21 miljardia euroa enemmän saamisia kuin velkaa, mikä on 5,3 miljardia. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Bruttosaamiset olivat 653 miljardia euroa ja bruttovelat 631 miljardia euroa.

Paras tilanne on sijoitusrahastoilla, työeläkelaitoksilla sekä kotitalouksilla, sillä näiden saamiset olivat suuremmat kuin velat. Sen sijaan yrityksillä, rahalaitoksilla, valtiolla ja kunnilla oli ulkomailta puolestaan enemmän velkaa kuin saamisia.

Suomalaisten ulkomainen nettovelka kuitenkin kasvaa edelleen.

Kun ulkomaista velkaa tarkastellaan ilman oman pääoman eriä – arvopaperisijoitusten osakkeita ja suorien sijoitusten omaa pääomaa – suomalaisilla oli velkaa 77 miljardia euroa enemmän kuin saamisia, kertoo Suomen Pankki. Näin laskettu korollinen nettovelka on kasvanut vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä 14 miljardia euroa. Eniten pääomaa toivat pankit ja valtio.

Vaihtotase oli edelleen pakkasella, mutta vaje on pienentymässä. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu vaihtotase oli 1,0 miljardia euroa alijäämäinen, kun maaliskuun alijäämä oli 0,5 miljardia. euroa. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 3,1 miljardia  euroa.

Vaihtotase kertoo tiettynä ajanjaksona kansantalouden ulkomaisiin juokseviin liiketoimiin liittyvien rahavirtojen määrän. Se sisältää kauppataseen (tavaranvienti – tavaratuonti), tiedot palvelujen ulkomaankaupasta (palveluiden vienti – palveluiden tuonti) sekä tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot Suomen ja ulkomaiden välillä.

Kommentoi
Ylös
>