Talouden trendit

Suomen Pankki: Lainakattoa tarvitaan asuntovelkojen hillitsemiseksi

Suomen Pankki on huolissaan kotitalouksien velkaantumisen mukanaan tuomista riskeistä. Keskuspankin ratkaisu ongelmaan on yksiselitteinen – velkakatto.

Euroopan rahoitusmarkkinoilla tilanne on parantunut, mutta talouden kasvunäkymät ovat heikot, Suomen Pankki toteaa tiedotteessaan. Suomen rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvat riskit aiheutuvat pääosin heikoista kasvunäkymistä ja kotitalouksien velkaantuneisuudesta.

Velkataakan riskejä lisää asuntolainojen sidonnaisuus markkinakorkoihin, jotka ovat historiallisen matalat.

”Velkaantumisen jatkuminen heikentää kotitalouksien ja samalla koko kansantalouden kykyä sopeutua talouden negatiivisiin yllätyksiin”, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen sanoi rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevän Euro & talous ‑julkaisun tiedotustilaisuudessa.

Miten velkaantumista tulisi sitten hillitä? Suomen Pankin ratkaisumalli on lainakatto. Kansainväliset kokemukset osoittavat, että lainakatolla voidaan vaimentaa asuntoluotonannon liiallista kasvua ja tästä johtuvaa varallisuushintojen perusteetonta nousua, Suomen Pankki perustelee.

”Valmiudet käyttää makrovakausvälineitä, kuten lainakattoa ja järjestelmäriskipuskuria, on syytä luoda ajoissa. Historia on osoittanut, että sellaiset vahingolliset kehityskulut, joihin näillä välineillä voidaan puuttua, menevät liiallisuuksiin usein vähitellen”, selvensi varapuheenjohtaja Hakkarainen.

Suomen Pankki on huolissaan myös pankkien kannattavuusedellytysten heikentymisestä, kun matala korkotaso alentaa korkokatetta. Suurimmat pankit ovat kuitenkin voineet hyödyntää monipuolisia liiketoimintojaan ja kasvattaa sijoitus- ja muita tuottojaan. Vakavaraisille ja maksuvalmiudeltaan vahvoille pankeille sääntelyuudistukset aiheuttavat vähemmän toimia ja kustannuksia kuin heikoille pankeille.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös