Markkinakommentit

Tapiola Pankki: pääomat virtaavat defensiivisiin osakkeisiin

Tapiola Pankin eurooppalaisten ETF-rahastojen seuranta osoittaa pääomien virtaavan edelleen defensiivisiin sektoreihin.

Tapiola Pankki seuraa pörssinoteerattujen indeksiosuusrahastojen, eli ETF:n pääomavirtojen muutoksia. Pääomavirtojen muutokset tarkoittavat luomisista ja lunastuksista tapahtuneita muutoksia, eli ne eivät sisällä arvonmuutoksista tapahtuneita muutoksia.

Pääomavirtoja seuraamalla saadaan käsitys siitä, mistä sektoreista sijoittajat ovat lyhyellä aikavälillä kiinnostuneita ja mistä eivät.

Huhtikuussa pääomavirrat jatkuivat defensiivisiin sektoreihin, kuten yhdyskuntapalveluihin, kulutustavaroihin ja terveydenhoitoon. Erityisesti yhdyskuntapalveluiden suosion kasvu oli silmiinpistävää – pääoma kyseisellä sektorilla kasvoi peräti 50 prosenttia.

Eniten pääomia menettivät rahoitus, telekommunikaatio ja rakennussektori.

Globaalin talouden epävarmuus on Tapiola Pankin mukaan syy defensiivisten sektoreiden pääomavirtojen kasvuun. Mielenkiintoista pankin selvityksessä on kuitenkin se, ettei pääomavirtojen kasvu näkynyt defensiivisten osakkeiden arvostuksissa. Syklisten osakkeiden arvostukset itse asiassa nousivat suhteessa defensiivisten osakkeiden arvostuksiin.

Defensiivisillä osakkeilla tarkoitetaan keskimääräistä vähäriskisempiä osakkeita. Niiden beta-kerroin on alle yksi, eli osakkeen tuotto vaihtelee vähemmän kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Defensiivisen osakkeen tuotto riippuu siis vähemmän koko markkinan tuottomuutoksista kuin syklisten osakkeiden tuotto.

Kommentoi
Ylös
>