Makrotalous

UBS: Kiinalla on velkaongelma

Kiinan kansantalous kasvaa vauhdilla, mutta myös velkaantuu. Maan velka ei kiihdytä kasvua samalla tavoin kuin ennen, arvioi sveitsiläinen UBS-pankki.

Kiinan velkaantuminen on synnyttänyt suuriin luottoihin perustuvaa epätervettä liiketoimintaa ja tehnyt paikallishallinnosta velkariippuvaisia.

Lisäksi velkabuumi on kiihdyttänyt Kiinan varjopankkijärjestelmää, kertoo CNNMoney. Varjopankeilla tarkoitetaan sellaisia pankkien rinnalla toimivia organisaatioita joiden toimintaa ei valvota tai säännellä. Varjopankit tarjoavat rahoitusta yleensä pienyrityksille.

Sveitsiläinen UBS-pankki laskee, että Kiinan keskushallinnon velka on noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoden 2012 lopussa. Se on länsimaihin verrattuna hyvin alhainen velkaantumisen taso (esim. Yhdysvaltojen velka on 105 prosenttia).

Kiinan velkataakka nousee kuitenkin 55 prosenttiin kun paikallishallintojen velka huomioidaan mukaan. Kun kotitalouksien ja yritysten velka lasketaan mukaan, nousee Kiinan kokonaisvelka yli 200 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Kehittyneiden markkinoiden mailla kuten Etelä-Korealla ja Japanilla on suurempi koko kansantalouden velkataakka suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin Kiinalla. Kehittyvistä talouksista Kiina on kuitenkin yksi velkaisimmista.

UBS-pankin analyytikot ovatkin huolissaan Kiinan velkaantumisesta.  Syynä on se, että maan velanotto on tehotonta. Sääntelyn ulkopuolella olevien luotonantajien kautta tapahtuva velanotto on kasvussa. Ongelmana on myös se, ettei velka enää synnytä kasvua. Tämä luo epäilyksen, ettei Kiinan velkavipuun perustuva kasvu enää vedä.

”Näyttää siltä että velkavetoinen kasvu ei enää luo talouskasvua yhtä tehokkaasti kuin ennen”, UBS:n ekonomistit arvioivat CNNMoney-lehdelle. Lisäksi luototus tapahtuu yhä enemmän varjopankkijärjestelmän kautta.

Ongelman on havainnut myös luottoluokittaja Fitch, joka alensi huhtikuussa Kiinan luottoluokitusta.

Kommentoi
Ylös
>