Talouden trendit

Varainhoitoyhtiö: väestötrendien merkitystä aliarvioidaan

Globaalin varainhoitoyhtiön Standard Life Investmentsin mielestä demografisten trendien kaltaisten tekijöiden merkitystä on aliarvioitu useimmissa makroanalyyseissä, vaikka ne voivat vaikuttaa talouden kehitykseen merkittävästi.

Vaikka väestötrendit eivät yleensä ole suuri huolenaihe, joskus ne saavat pääosan ja suuren yleisön huomion.

Uusin Global Perspective -katsaus tarkastelee demografisten trendien vaikutusta talouksien kehittymiseen esimerkiksi työvoiman muutosten tai ikääntyneiden hoitokustannusten nousun takia. Viime aikoina eläkkeet ovat olleet tapetilla, kun eläkemaksuja yritetään sovittaa väestöprofiilin muutoksiin. Vaikka väestön ikääntymistä ei voida välttää, sen seurauksiin voidaan vaikuttaa oikeilla toimenpiteillä.

“Demografiset paineet kerääntyvät hyvin hitaasti, ja siksi niihin kiinnitetään huomiota vain hetkittäin. Juuri nyt olemme tilanteessa, jossa demografiset näkökohdat nousevat useimpien hallitusten asialistalla korkealle”, Standard Life Investmentsin vanhempi ekonomisti Douglas Roberts sanoo.

”Tapana on lykätä politiikan muuttamista, kunnes se on aidosti tarpeellista. Ei ole vielä liian myöhäistä, mutta suurten talouksien on tunnistettava kipupisteet ja toimittava päättäväisesti. Yhdysvalloissa listan kärjessä on julkisen talouden alijäämä, Japanissa maahanmuuttoon suhtautumisen löysentäminen, Kiinassa syntyvyyden nousu, Euroopassa eläkeuudistus ja työajan pidentäminen. Parlamenteille on kuitenkin vaikeaa viedä läpi muutoksia tällaisissa asioissa. Suuret ikäluokat ‒ eläkkeellä tai lähellä sitä ‒ hallitsevat todennäköisesti asioiden etenemistä edelleen, sillä heillä on sananvaltaa ainakin demokraattisissa talouksissa pelkästään suuren määränsä takia.”

Nykysuhdanteessa suurien talouksien ikääntyminen osuu erittäin epäsuotuisaan aikaan, sillä maiden on selvittävä vielä suuren finanssikriisin tuhoista.

Lähde: Cocomms Oy

Kommentoi
Ylös
>