Rahastotietoa

Tulossa lakimuutos – metsään ja listaamattomiin yhtiöihin rahastojen kautta

Kotimaiseen rahastolainsäädäntöön on tulossa muutos, joka mahdollistaa piensijoittajille lähitulevaisuudessa mahdollisuuden sijoittaa erikoissijoitusrahastojen kautta esimerkiksi listaamattomiin yrityksiin tai metsään.

Yksi keskeinen periaate hyvin toteutetussa sijoitussalkun hajauttamisessa on, että salkku sisältää erityyppisiä omaisuuslajeja, ja mielellään sellaisia joiden tuottojen korrelaatio on mahdollisimman alhainen. Monet omaisuuslajit ovat kuitenkin olleet käytännössä piensijoittajien ulottumattomissa -mutta eivät ehkä enää tulevaisuudessa.

Finanssialan Keskusliitto kertoo nimittäin tiedotteessaan, että EU:n vaihtoehtorahastoja koskevan direktiivin (AIFMD) myötä kotimaista rahastolainsäädäntöä ollaan muuttamassa.

Uusi AIFMD-direktiivin mukainen laki avaa mahdollisuuden kokonaan uudentyyppisille rahastosijoitusvaihtoehdoille. Yksi mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista ovat esimerkiksi metsiin sijoittavat rahastot. Rahastojen kautta metsään sijoittaminen on tietenkin huomattavasti huolettomampaa kuin metsän omistaminen suoraan.

”Tähän asti piensijoittajan ainoa keino sijoittaa metsään on ollut ostaa itselleen metsäpalsta. Metsäpalsta vaatii kuitenkin hoitoa ja siihen on oltava osaamista”, kertoo Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Jari Virta.

Metsän lisäksi uusi laki lisää sijoittajien rahastosijoittamisen mahdollisuuksia myös listaamattomissa yhtiöissä.

Nykyinen laki edellyttää, että piensijoittajille suunnattujen rahastojen sijoituskohteet ovat pääosin pörssissä listattuja yrityksiä, Finanssialan keskusliiton tiedotteessa todetaan. Listaamattomiin yrityksiin sijoittavat rahastot ovat olleet ainoastaan ammattimaisten suursijoittajien saatavilla. Listaamattomiin yhtiöihin ovat piensijoittajat toki voineet sijoittaa suoraan tähänkin asti esimerkiksi Privanetin kautta.

FK:n mukaan lainsäädäntö on tähän asti määrännyt, että tavallisten rahastojen on oltava avoimia kaupankäynnille ja niihin tehtyjen sijoitusten likvidejä, jotta niistä pääsee halutessaan eroon. Listaamattomiin yrityksiin sijoittavissa rahastoissa merkintöjä on voinut tehdä vain tietyin väliajoin. Nyt tätä säännöstä lievennetään.

Säännösten lievennys tuo mukanaan kuitenkin myös uudenlaisia riskejä tavanomaisiin rahastoihin verrattuna. Tällainen seikka saattaa olla esimerkiksi näiden rahastojen heikko likviditeetti.

”Kun tarjolle tulee uudentyyppisiä rahastoja, myös niiden toiminta poikkeaa totutusta. Sijoituksista ei esimerkiksi välttämättä pääse heti eroon, mutta se on tämän tyyppiseen rahastoon kuuluva ominaisuus, joka sijoittajan on ymmärrettävä”, Virta kertoo.

Lähde: www.fkl.fi

Kommentoi
Ylös
>