Osakeanalyysit

Norvestia tarjoaa mahdollisuuden ylituottoihin

Sijoitusyhtiö Norvestian substanssialennus on edelleen houkutteleva, arvioi analyysitalo Inderes. Yhtiön kasvupotentiaali ei ole suuri, mutta toisaalta myös riskit ovat yhtiön taserakenteesta ja ansaintalogiikasta johtuen vähäiset.

Norvestia on sijoitusyhtiö, jonka sijoitussalkun suurin paino on pörssisijoituksilla. Tämä tekee Norvestiasta mielenkiintoisen yhtiön riskienhallinnan kannalta – pelkällä Norvestia-sijoituksella sijoittaja saa hajautetun Suomi-salkun.

Sijoittajan kannalta ehdottomasti tärkein seurattava mittari Norvestiassa on sen substanssialennus. Tämä mittari kertoo, kuinka paljon yhtiön itsensä markkina-arvo on suhteessa sen substanssiarvoon, eli nettovarallisuuden käypään arvoon. Jos siis substanssialennus on alle 100 %, on yhtiön markkina-arvo alle substanssiarvon.

Viimeisin toukokuussa raportoitu substanssiarvo osaketta kohden oli 9,01 euroa (nousua 1 prosentti kuukaudessa). Koska yhtiön osakkeen markkina-arvo on ollut pitkään noin 6 euroa, on substanssialennus noin 33 prosenttia.

Analyysitalo Inderesin mukaan Norvestian substanssialennuksen historiallinen vuodesta 2005 laskettu keskiarvo on noin 24 %.  Yhtiön pörssikurssi noteerataan siis nyt selvästi historiallista alennusta suuremmalla alennuksella.

Inderes löytää poikkeukselliselle alennukselle kuitenkin selkeän syyn.

”Näkemyksemme mukaan viime aikoina kohonnutta substanssialennuksen tasoa selittää yleinen markkinatilanteen epävarmuus sekä yhtiön sijoitussalkun heikko kehitys yleisindekseihin nähden”, Inderes kirjoittaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Norvestian korkeahko substanssialennuksen taso oikeuttaa Inderesin mielestä silti osakkeelle edelleen ”lisää”-suosituksen. ”Osakkeesta saa kohtuullisen pienellä riskillä hyvän hajautuksen Pohjoismaisille osakemarkkinoille ja substanssialennuksen kaventuminen tarjoaisi osakkeelle ylituottoa yhtiön oman sijoitussalkun kehitykseen nähden”, Inderes päättelee.

Mikäli substanssialennuksen asettumiselle historialliselle tasolleen olisi perusteita, olisi Norvestian osakkeessa nousuvaraa nykytasosta noin 6,8 euron tasolle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös