Markkinakommentit

Onko osakemarkkinoiden kasvun eväät jo syöty?

Osakemarkkinoiden viime kuukausien kova nousu nostaa kylmän hien yhä useamman asiantuntijan otsalle. Osakekurssien nousulle alkaa olla yhä vaikeampaa löytää hyviä perusteita osaketuottojen pitkän aikavälin kehitystä ohjaavista tekijöistä.

Osakemarkkinoiden tulevan kehityksen ennakointi on aina haastavaa hommaa. Lyhyen aikavälin kurssimuutosten ennakointi on lähes mahdotonta, mutta pitkän aikavälin kehitykseen löytyy käyttökelpoisia menetelmiä.

Yksi tällainen käytännön menetelmä osakemarkkinoiden tuottopotentiaalin arvioimiseksi, on tarkastella niitä tekijöitä jotka ohjaavat osakemarkkinoiden pitkän aikavälin kehityssuuntia. Mistä tekijöistä siis osakemarkkinoiden kasvu (pitkällä aikavälillä) riippuu?

Osakemarkkinoiden kasvutekijät

Osakemarkkinoiden kasvupotentiaali voidaan jakaa seuraaviin komponentteihin:

  • Korkotaso
  • Osakkeiden arvostustaso
  • Osakekohtaisten tulosten kasvu

Korkotaso on osakesijoittamisen vaihtoehtoiskustannus. Mitä korkeampi on esimerkiksi valtionlainoista saatava tuotto, sitä houkuttelevampia korkosijoitukset ovat verrattuna osakkeisiin. Korkojen nousu siis laskee osakkeiden kysyntää ja hintatasoa.

Osakemarkkinat saattavat nousta jos osakkeiden keskimääräinen arvostustaso (esim. P/E- ja P/B –kertoimet) on alle pitkän aikavälin keskiarvon. Tällöin oletetaan, että osakkeet aina lopulta palaavat pitkän aikavälin keskimääräiselle arvostustasolle.

Kolmas kasvuajuri on sitten yritysten tuloskasvu. Pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden muutokset seuraavat selkeästi yritysten tuloskehitystä. Tällöin periaatteessa osakemarkkinat voivat nousta siitäkin huolimatta, että osakkeiden arvostustaso on jo keskimääräisellä tasolla. Tämä edellyttää kuitenkin, että markkinoilla odotetaan tulosten nousevan nykytasosta.

Miltä osakemarkkinoiden kasvunäkymät siis näyttävät näiden tekijöiden valossa? Katsotaan kutakin kasvuajuria erikseen.

Korkotaso

Valtionlainojen korot ovat painuneet kaikissa teollisuusmaissa poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Viime viikkoina on kuitenkin tapahtunut selkeä trendikäänne. Esimerkiksi USA:n 10 vuoden valtionvelan korkotuotto on noussut hurjasti toukokuun aikana.

Tämä näyttäisi siis antavan viitteitä siitä, että alhaisen korkotason aika on väistymässä. ”Mielestäni kaikkien pitää valmistautua korkojen nousuun”, sanoi pankkijätti JPMorganin pääjohtaja rahoitusalan messuilla New Yorkissa.

Korkojen lasku (tai korkojen pysyminen alhaalla) edellyttäisi, että USA:n keskuspankki Fed luopuisi aikeistaan aloittaa valtionlainojen osto-ohjelman vähennystoimet. Vaihtoehtoisesti Euroopan Keskuspankin pitäisi alkaa massiivisesti ostamaan esimerkiksi kriisimaiden valtionlainoja.

Arvostustaso

Osakemarkkinoiden arvostustasot laskivat finanssikriisin pahimmassa myrskynsilmässä selvästi alle keskimääräisen tason. Viime kuukausien kurssinousu on perustunut ennen kaikkea arvostustasojen nousuun, eli osakkeiden hinnat ovat nousseet tuloskehitystä nopeammin.

Arvostustason nousun kautta tapahtuvalle kasvulle ei ole enää merkittävästi tilaa – ainakin mikäli on uskominen aikasarjatilastoja. USA:n S&P-osakeindeksin arvostustaso (tällä hetkellä noin 14) alkaa olla lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (noin 16). Myös Suomessa Helsingin pörssin arvostustaso on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.

Yritysten tuloskehitys

Viimeinen oljenkorsi on yritysten osakekohtaisten tulosten kasvu. Mikäli tulokset voisivat jatkaa pitkään jatkunutta kasvuaan, voisi osakekursseillakin olla vielä nousupotentiaalia.

Mutta mistä tällainen tulosnousu voisi tulla? Thompson Reutersin laatimat tilastot kertovat, kuinka paljon Yhdysvalloissa pörssiyhtiöt ovat antaneet negatiivisia tulosvaroituksia suhteessa positiivisiin varoituksiin. Mitä korkeampi suhdeluku, sitä enemmän on negatiivisia varoituksia suhteessa positiivisiin.

Negatiivisten tulosvaroitusten suhteellinen osuus on kasvanut huomattavasti keskimääräistä korkeammalle. Pitkän aikavälin keskiarvo on noin 2,5 mutta vuoden 2013 ensimmäisellä kvartaalilla suhdeluku oli yli neljä. Toiselle vuosineljännekselle odotetaan suhdeluvun nousevan yli kuuteen. Eli negatiivisia varoituksia olisi odotettavissa kuusinkertaisesti positiivisiin verrattuna.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös