Markkinakommentit

SEB: Osakkeiden arvostustasot haastavia kehittyneillä markkinoilla

Osakkeet ovat nousseet voimakkaasti viime kuukausina niin Suomessa kuin muillakin kehittyneillä markkinoilla. Samalla osakkeiden arvostustasot ovat nousseet jo haastavan korkeiksi, arvioi finanssikonserni SEB.

Kehittyneiden maiden markkinat ovat myös tarjonneet viime viikkoina ylituottoa verrattuna kehittyvien talouksien osakemarkkinoihin. Hieman pitemmällä aikavälillä, viimeisen vuoden aikana, kehittyvien markkinoiden osakeindeksien nousut ovat olleet selvästi kehittyneiden talouksien osakemarkkinoiden kasvua vaatimattomampia.

Kurssinousun taustalla ei ole niinkään talouden fundamentit, vaan ennemminkin keskuspankkien rahan pumppaaminen markkinoille. Finanssikonserni SEB osoittaa uusimmassa kuukausikatsauksessaan, että esimerkiksi USA:n keskuspankki Fedin taseen kasvun (tukiostot) ja S&P-osakeindeksin kurssikehityksen välillä on ollut voimakas positiivinen korrelaatio vuoden 2012 alusta lähtien.

”Korrelaatio on kohtuullisen selvä ja voidaan myös olettaa, että tukiostojen laimentaminen voi ainakin lyhyellä tähtäimellä painaa kursseja”, SEB toteaa.

Osakkeiden arvostustasot ovat nousseet kehittyneillä markkinoilla kuitenkin jo pelottavan korkealle. Samalla kun kurssit ovat nousseet, ei tulosennusteissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia parempaan.

Osakkeiden hinnoittelu alkaakin olla kehittyvillä markkinoilla jo finanssikriisiä edeltävällä tasolla.

”Esimerkiksi Yhdysvaltain ja Euroopan osakemarkkinoiden hin­noittelu on jo lähellä vuoden 2007 tasoja, eli hinnoittelu on tänä päivänä haastavalla tasolla. Samaan aikaan kehittyvien markkinoiden hinnoittelu on selvästi edullisempaa perustuen pitkälti viime kuukausien laimeaan kurssinousuun”, SEB toteaa.

Toisaalta kotimaisten yhtiöiden arvostustasot ovat kuitenkin kymmenen vuoden keskiarvotasolla, osin­kotuoton ollessa hieman yli neljä prosenttia. Helsingin pörssi on noussut vuodessa yli 26 prosenttia.

SEB:n mukaan tuloskasvuennusteissa ei ole odotettavissa jatkossa tukea osakemarkkinoiden kasvulle. Osakemarkkinoiden nousu perustuu keskuspankkien löysään rahapolitiikkaan ja tuottavien vaihtoehtojen vähyyteen.

”Tässä kehikossa osakemarkkinoilla on lupa odot­taa turbulenssia ja osakemarkkinoiden houkuttelevuus onkin madaltunut”, SEB toteaa.

Toisaalta SEB odottaa kotimaisilta yhtiöiltä edelleen merkittävää tuloskasvua. Kotimaiset yhtiöt ovat leikanneet kustannuksiaan, ja mikäli kysyntä elpyy loppuvuodesta, tulee suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvu olemaan merkittävää.

Kommentoi
Ylös
>