Makrotalous

Taantuva talous, kasvava velka ja kestävyysvaje

Maailmantalous on elpymässä, mutta tällä maalla ei silti mene nyt hyvin. Maan bruttokansantuote laskee, valtionvelka kasvaa, eikä maa kykene ratkaisemaan väestön ikääntymisestä aiheutuvaa kestävyysvajetta. Mistä maasta kyse?

Tässä maassa on uutta työsarkaa mielensäpahoittajilla. Suomen talous on edelleen taantumassa, mutta valtion menot vain kasvavat. Nämä selviävät uusimmista Tilastokeskuksen tilastoista.

Bruttokansantuotteen volyymi pieneni tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Suomen talous oli siten edelleen taantumassa ensimmäisellä neljänneksellä.

Tuotanto ja ulkomaankauppa laskevat

BKT-tilastot osoittavat myös, että vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote väheni 2,1 prosenttia työpäiväkorjattuna. Työpäiviä oli ensimmäisellä neljänneksellä kaksi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös Suomen ulkomaankaupan aktiviteetti on laskussa. Viennin volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 4 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti väheni 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta väheni 0,5 prosenttia vuoden takaisesta. Investoinnit vähenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Valtion menot kasvavat

Samalla kun talouden aktiviteetti laskee, valtion menot vain kasvavat. Samaan aikaan BKT-tilastojen kanssa, Tilastokeskus nimittäin julkaisi myös tuoreimmat tiedot valtion menokehityksestä.

Valtion menojen hintaindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 1,1 prosenttia vastaavana aikana.

Tilastokeskuksen mukaan valtion menojen hintaindeksin nousu johtui pääasiassa siirtomenojen sekä palkkojen ja muiden henkilöstömenojen kasvusta. Hintaindeksin nousuun vaikuttivat myös tavaroiden ja palvelujen kallistuminen sekä maksettujen eläkkeiden kasvu.

Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat puolestaan etenkin tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu sekä henkilöstökustannusten kasvu. Kuntatalouden hintaindeksin nousua hillitsi rahoitusmenojen aleneminen.

Onko talouspolitiikka epäonnistunut?

Suomen harjoittama talouspolitiikka on osaltaan syventänyt taantumaa, väittää Aktia Pankki. Talouskatsauksessaan pankki kritisoi Suomen finanssipolitiikan kiristyksiä, kuten veronkorotuksia ja menoleikkauksia.

Korkean luottoluokituksen ja matalien valtionlainojen korkojen ansioista Suomen pitäisi pystyä elvyttämään taloutta talouspolitiikan keinoin, Aktia Pankki väittää.

Myös väestön ikääntymisestä aiheutuva kestävyysvaje olisi edellyttänyt Aktian mukaan kasvua ja velanhoitokykyä tukevia päätöksiä, ei lyhyen aikavälin kiristyksiä.

Kommentoi
Ylös
>