Asunnot ja kiinteistöt

Asuntojen reaalihinnat laskutrendissä jo yli 2 vuotta

asuntojen hinnatTilastokeskus kertoi vastikään vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen nimellishintojen laskeneen kesäkuussa. Asuntojen reaalihintojen laskutrendi on kuitenkin jatkunut jo pitempään pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen nimellishinnat laskivat kesäkuussa koko maassa 0,6 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,4 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat laskivat 1,5 prosenttia. Kuitenkin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 0,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,6 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,8 prosenttia.

Vuoden 2013 kesäkuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 210 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 534 euroa ja muualla Suomessa 1 691 euroa.

Kyseessä on siis asuntojen nimellishintojen kehitys, joka näyttää nyt viittaavan mahdolliseen käänteeseen asuntojen hintakehityksessä jos talouden taantuma jatkuu vielä pitempään.

Asuntojen hintojen laskukäänne on kuitenkin tapahtunut pääkaupunkiseudun ulkopuolella jo paljon aikaisemmin kun asiaa tarkastellaan reaalihintojen näkökulmasta.

Tilastokeskuksen laatima asuntojen reaalihintaindeksi kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (vuosi 2000) verrattuna. Reaalihinta on perusvuoden hinnoin laskettu hinta, josta on poistettu hintatason muutosten vaikutukset. Useimmiten reaalihinnalla tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä deflatoitua nimellishintaa. Deflatointi siis tarkoittaa hintakehityksen muuttamista yhtenäiseen rahan arvoon kertomalla aikasarja sopivasta indeksillä (tässä tapauksessa kuluttajahintaindeksillä).

Alla oleva kuvaaja osoittaa, että asuntojen reaalihinnat ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolella laskeneet jo vuoden 2010 puolesta välistä lähtien. Toisin lasku on melko maltillista verrattuna suureen lamaan 1990-luvun alkupuoliskolla.

asuntojen reaalihinnat

Joka tapauksessa tilastot viittaavat nyt siihen, että 90-luvun taantuman jälkeen alkanut pitkä asuntojen reaalihintojen nousutrendi on pysähtynyt.

Kuvaaja osoittaa myös, että vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen asuntojen reaalihintojen kehitys on selvästi eriytynyt pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Tilanne on toisenlainen kuin 90-luvun taantumassa, jolloin pääkaupunkiseudun asuntojen reaalihinnat laskivat muuta Suomea nopeammin.

Kommentoi
Ylös
>