Markkinakommentit

Keskuspankit sijoittajien asialla

Ben BernankeKeskuspankkien politiikan kulmakivi on aina ollut hintavakauden säilyttäminen. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on kuitenkin jo pitempään harjoittanut politiikkaa, jolla se pyrkii tukemaan paitsi talouskasvua myös osakemarkkinoita – ainakin epäsuorasti. Nordean mukaan myös Euroopan keskuspankki EKP näyttää nyt osittain muuttaneen linjaansa.

Nordea toteaa aamukatsauksessaan että viimeisten kahden viikon aikana länsimaiden neljä merkittävintä keskuspankkia ovat toinen toisensa jälkeen antaneet markkinoita tukevia viestejä.

“Ensin Englannin keskuspankki jatkoi uuden pääjohtajan alla kevyttä rahapolitiikkaansa ja ilmoitti samalla alkavansa antamaan ohjeistusta myös tulevasta rahapolitiikasta elokuun lehdistötilaisuudessa. Samana päivänä Euroopan keskuspankki ilmoitti pitävänsä tärkeimmät korot nykyisillä tai alemmilla tasoilla pitkään”, Nordea toteaa.

Myös Yhdysvaltain Fed vakuutteli viime viikolla markkinoita siitä, ettei joukkolainaostojen vähentäminen vielä tarkoita politiikan kiristämistä, vaan ainoastaan elvytystahdin lieventämistä. Lisäksi pääjohtaja Bernanke totesi elvyttävän politiikan olevan ajankohtainen vielä pitkään.

Fedin on pelätty vähentävän kvantitatiivista elvytystä, mikä on luonut markkinoille ylimääräistä epävarmuutta ja nostanut USA:n valtionlainojen korkoja merkittävästi. Nordean mukaan suurten keskuspankkien elvytysviestit ovat myös saaneet aikaan hermoilua valuuttamarkkinoilla, sillä erityisesti kehittyvien maiden valuutat ovat heilahdelleet voimakkaasti länsivaluuttoihin nähden Fedin puheiden vuoksi.

Lisäksi Japaninkin keskuspankki ilmoitti jatkavansa elvytystä ja seuraavansa myös rajan ulkopuolisia markkinoita rahapolitiikasta päättäessään, toteaa Nordea.

Fedin ja Japanin ilmoituksissa ei ole Nordean mukaan mitään uutta, sillä sekä Fedin että Japanin keskuspankin tiedetään olevan valmiita tukemaan talouskasvua ja markkinoita. Sen sijaan Euroopan keskuspankin, EKP:n linja näyttää nyt muuttuneen – ainakin viestinnällisesti.

“Euroopan keskuspankin ilmoitus korkojen pitämisestä alhaalla pitkään sidottiin hinta-, talous- ja rahamarkkinoiden kehitykseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rahapolitiikka ei muuttunut merkittävästi, vaan kommunikoinnilla pyritään ainoastaan ohjaamaan odotuksia tulevista koroista”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Keskuspankkiirien puheet ovat saaneet osakemarkkinat jälleen nousuun ja esimerkiksi Yhdysvaltojen S&P 500 ja Russell 2000 –osakeindeksit ovat nousseet kaikkien aikojen ennätykseen. Nyt osakemarkkinoilla näyttääkin hermostuneisuutta aiheuttavan ennemminkin yhtiöiden tuloskehitys kuin mahdollinen korkojen nousu keskuspankkien toimesta.

Kommentoi
Ylös
>