Markkinakommentit

Morningstar: Nämä yhtiöt aliarvostettuja

Osaketuottojen kasvun eväätHelsingin pörssin osakkeiden nousuvara on pääosin syöty, arvioi Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttönen. Suurimpien yhtiöiden joukosta löytyy kuitenkin vielä muutama aliarvostettu osake.

Osakkeen kurssissa ei ole periaatteessa enää nousuvaraa jos sen hinta on noussut yhtiön fundamenttien (esimerkiksi tuloksen, tuloksen kasvuodotusten, kassavirran ja taseen käyvän arvon) perusteella lasketun teoreettisen arvon yläpuolelle.

Tällainen on tilanne nyt Helsingin pörssissä, mikäli on uskominen sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin tuoretta analyysia. Morningstarin rahastoanalyytikon Matias Möttösen mukaan fundamentit eivät nyt suosi kotimaisia osakkeita. “Vaikka Euroopan pörssien osakkeissa on vielä jonkin verran nousuvaraa, Helsingissä kurssit ovat pääosin jo yhtiöiden käypien arvojen tasolla tai useissa tapauksissa sen ylikin. Tämän voi päätellä Morningstarin kvantitatiivisen analyysin mittarien perusteella”, Möttönen toteaa Morningstarin artikkelissaan.

Morningstarin laatiman arvonmäärityksen perusteella jo noin puolet Helsingin osakkeista olisi yliarvostettuja. Yliarvostus on keskimäärin noin 7 prosenttia yli yhtiöiden arvonmäärityksen perusteella lasketun käyvän arvon.

Suurista yhtiöistä Kone, Sampo, Nokia kuin Wärtsilä ovat Morningstarin laskuopin mukaan jo kalliita tuloksentekokykyynsä nähden.

Analysoiduista yhtiöistä löytyy toki myös aliarvostettuja osakkeita.

“58 yhtiötä eli hieman alle puolet oli kvantitatiivisen analyysin perusteella yliarvostettuja. Lähellä käypää arvoa oli 39 yhtiön osakkeen kurssi. 21 yhtiön kurssissa oli selkeää nousuvaraa fundamentaalisen arvion perusteella eli ne olivat aliarvostettuja”, Möttönen toteaa.

Suurimmista yhtiöistä vain UPM-Kymmene, Stora Enso sekä Metso näyttävät Morningstarin kvantitatiivisten mittarien perusteella aliarvostetulta osakkeilta.

Möttönen kuitenkin muistuttaa, että Morningstarin kvantitatiivisten arvostusten ei ole tarkoituksena toimia treidauksen työkaluina tai yksiselitteisinä myynti- tai ostosuosituksina. Käytetty arvonmääritysmenetelmä perustuu yhtiöiden arviointiin pitkän aikavälin sijoituskohteina.

Kokonaiskuva on kuitenkin selkeä – pörssin nousuvara on Morningstarin analyysin perusteella loppuun kaluttu. “Yhteenvetona voidaan todeta, että pörssinousu on syönyt markkinavetoisen nousuvaran Helsingistä ja siten sijoittajan tulee kiinnittää huomionsa yksittäisiin osakkeisiin voidakseen löytää osakkeita, joiden kurssissa on fundamenttien perusteella liikkumavaraa ylöspäin”, Möttönen kiteyttää.

Kommentoi
Ylös
>