Sijoitusstrategiat

Onko perinteinen sijoitusvarojen hajautusmalli menettänyt tehonsa?

Yleisesti käytetty tehokkaan sijoitussalkun hajautusmalli osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin näyttää menettäneen nyt tehonsa.

Sijoitussalkun hajautus on tietenkin yksi tärkeimpiä sijoittamisen perusperiaatteita. Useat akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet että tehokkaalla hajautuksella voidaan parantaa salkun tuotto/riski –suhdetta pitkällä aikavälillä.

Varmasti yleisin ja yksinkertaisin hajautuksen perusmalli on hajauttaa sijoitettavat varat kahteen omaisuuslajiin: osakkeisiin (tai osakerahastoihin) ja korkoinstrumentteihin (tai korkorahastoihin). Tämän yksinkertaisen hajautusmallin taustalla on ajatus, että osake- ja korko-omaisuuslajien tuottojen korrelaatio on alhainen. Osakekurssien laskiessa korkorahastot turvaavat salkun pitkän aikavälin tuotot ja pitävät salkun riskin (=volatiliteetti) kohtuullisena.

Menneinä vuosina tämä hajautusperiaate on toiminut hyvin. Osakkeiden tuotot ovat vaihdelleet viime vuosina rajusti, mutta korkoinstrumentit ovat tuottaneet esimerkiksi Yhdysvalloissa erinomaisesti viimeisten 30 vuoden aikana. Korkosijoitusten tuotot ovat olleet tasaisen korkeita koska korkotaso on ollut pitkään laskutrendissä, mikä on puolestaan nostanut korkoinstrumenttien markkina-arvoa.

Amerikkalaisen talouslehti Forbesin toimittaja Bob Rice kritisoi osake-korko –hajautusta voimakkaasti. Osake-korko –hajautus on toiminut tähän asti koska korkoinstrumenttien tuotoista 85 prosenttia on syntynyt niiden markkina-arvon noususta, ei kuponkikorosta.

Menneet ovat menneitä. Ricen mukaan USA:n valtionlainojen tuotto on tällä hetkellä niin alhaalla että koko valtionlainojen olemassaolon aikana vain 4 prosentin ajanjaksoilla tuotto on ollut yhtä alhainen.

Valtionlainojen hinnat ovatkin painaneet korkotason huomattavan alhaalle. Rice huomauttaa että 1 prosentin nousu korkotasossa laskee 10 vuoden valtionlainan markkina-arvoa 10 prosenttia. Pitkän maturiteetin korkoinstrumenttien tuotot ovat herkkiä korkotason muutoksille.

Tehokkaan hajauttamisen kannalta on kuitenkin oleellisinta että valtionlainojen tuottojen lasku vähentää niiden tuomaa hajautushyötyä. Morgan Stanley laskee että jos pitkäaikaisten valtionlainojen tuotto laskee alle 3 prosentin, eivät osakkeiden ja korkoinstrumenttien tuottojen kehitys menekään enää vastakkaiseen suuntaan, vaan samaan suuntaan. Kun siis valtionlainojen tuotto on alhainen, on todennäköistä että niiden tuotot laskevat silloin kun osakkeidenkin tuotot laskevat.

Oheinen Business Insider –lehdessä julkaistu kuvaaja osoittaa kuinka osakkeiden ja valtionlainojen tuottojen välinen korrelaatio on pitkään ollut negatiivinen. Vuosina 2007 – 2012 valtionlainat ovat tarjonneet hajautushyötyä osakesijoittajille. Kuluvana vuonna tilanne on muuttunut, korrelaatio on muuttunut positiiviseksi.

Jotta hajautus korkosijoituksiin olisi tehokasta, pitäisi osake- ja korkoinstrumenttien tuottojen kulkea vastakkaisiin suuntiin, eli korrelaation pitäisi olla negatiivinen.

On siis varsin kyseenalaista, voivatko kehittyneiden maiden korkorahastot tässä tilanteessa tarjota sijoittajalle etuja sijoitussalkun hajautuksessa. Osakkeetkaan eivät ole enää erityisen halpoja, sillä esimerkiksi useiden maiden osakeindeksien keskimääräinen P/E-kerroin alkaa olla pitkän aikavälin historiallisella tasolla tai jopa sen yli.

Sijoittajat ovat nyt siis haastavan tilanteen edessä. Miten suojata osakesalkku mahdollista kurssiromahdusta vastaan jos perinteinen suojaus korkoinstrumenteilla on menettänyt tehonsa?

Kommentoi
Ylös
>