Asunnot ja kiinteistöt

Pankkijärjestelmän rakennemuutos synkistää asuntomarkkinoita

Pauna arvioi blogissaan että Suomen asuntomarkkinat kohtaavat sekä yleisestä talouskehityksestä johtuvia että pankkisektorin ongelmista aiheutuvia ongelmia.

Talouskehityksessä huolta aiheuttaa päättämättömyys kestävyysvajeen edessä ja näköalattomuus kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Lisäksi asunto- ja infrateollisuuden arvonkehitys näkymät ovat Paunan mukaan Suomessa heikentymässä, koska asunto- ja infravarallisuuden arvonkehitys on kokonaisuutena heikentymässä. Uutta ei juuri rakenneta ja vanhan korjausvelan hoitoon ei löydy varoja.

Myös Suomen tähän asti hyvin toiminut pankkijärjestelmä tulee kohtaamaan rakennemuutoksia, jotka heijastuvat asuntomarkkinoille. Tämä tulee näkymään pankkien määrän ja sitä kautta asuntorahoituksen vähentymisenä.

“On selvää, että viiden vuoden sisällä meillä on nykyistä vähemmän pankkeja. Hyvä kysymys on se, kuinka monet näistä pankeista ovat suomalaisia ja kuinka monet vielä rahoittavat asuntojen rakentamista, ostamista ja korjaamista ja jos näin tekevät niin millä paikkakunnilla sitä ylipäänsä tekevät”, Pauna kertoo.

Kaikki pankit eivät varainhankintatilanteensa ja sääntelymuutosten vuoksi pysty toimimaan joka paikkakunnalla. Lisäksi Pankkien sidosryhmät ovat yhä kriittisempiä Pankkien asuntoluototusta kohtaan.

“Pankkien luottoluokittajat, rahoittajat ja omistajat tutkivat jatkossa hyvin tarkkaan millä paikkakunnilla pankit toimivat, millaisia asuntovakuuksia pankeilla on salkuissaan ja millä aloilla pankin laina-asiakkaat työskentelevät. Kukaan ei halua omistajaa tai rahoittaa pankkia, jolla edessään kituliaan kasvun näkymät ja joka rahoittaa epälikvidejä (=vaikeasti myytäviä) asuntoja ja jonka laina-asiakkaat työskentelevät vielä epävarmalla alalla”, Pauna kertoo.

Seurauksena on Paunan mukaan asuntomarkkinoiden ”isojako”, joka leventää lainojen hinnoitteluhaitaria ja eriyttää asiakaskohtaisia lainaehtoja. Pahiten asuntomarkkinoiden rakennemuutos iskee taantuviin jo muutoinkin moniongelmaisiin paikkakuntiin, joista monilla on edessä yllättäen voimistuva negatiivinen kierre.

Kommentoi
Ylös
>