Osakeanalyysit

Sanoman tilanne hämmentää sijoittajia

markkinoiden epävarmuusMediakonserni Sanoman tulosvaroitusten seuraaminen toisiaan ja yhtiöön liittyvät viime aikaiset uutiset ovat herättäneet kummastusta ja epävarmuutta yhtiön tulevaisuudesta. Yhtiön valtavaan liikearvoon liittyy nyt aiempaakin enemmän pelkoja mittavista tulosta rasittavista liikearvon alaskirjauksista.

Sanoman liikevaihto- ja tulosnäkymien heikentyminen ei ole sinänsä mikään yllätys. Markkinoilla kyllä tunnetaan media-alan vaikeudet. Sanoman sisältä on viime aikoina tullut kuitenkin useita sijoittajien epävarmuutta lisääviä viestejä, jotka herättävät kysymyksen, ovatko vaikeudet vielä suurempia kuin mitä markkinoilla on odotettu.

Ohessa lista Sanomaan liittyvistä epävarmuustekijöistä ja hämmentävistä viesteistä.

Avainhenkilöiden irtisanoutumiset

Kolmen Helsingin sanomien esimiestä irtisanoutui. Toimituspäälliköt Reetta Räty ja Paula Salovaara sekä kehityspäällikkö Ville Blåfield kertoivat kertoivat perustavansa media-alan yrityksen. Kolmikko väittää, ettei syynä irtisanoutumiseen ole Sanoman taloudellinen tilanne.

Useita tulosvaroituksia

Sanoma antoi viimeisimmän tulosvaroituksen toisen kvartaalin osavuosikatsausta edeltävänä päivänä. Viimeisimmän puolentoista vuoden aikana yhtiö on antanut jo peräti neljä tulosvaroitusta. Tulosvaroitusten seuraaminen toisiaan herättää kysymyksiä yhtiön tulostiedottamisen linjasta ja kyvystä ennakoida yhtiön taloudellista tilaa.

Ohessa näiden tulosvaroitusten ilmoitukset liikevaihdon kehityksestä.

Tulosvaroitus 23.7. 2013: “Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 prosenttia (aiemmin ’2 – 4%’) edelliseen vuoteen verrattuna”

Tulosvaroitus 22.3.2013: “Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan 2 – 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna”

Näkymien muutos, osavuosikatsaus 1.8. 2012: “Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman (aiemmin ’kasvavan hieman’)”

Tulosvaroitus 5.3. 2012: “Sanoma-konsernin liikevaihdon arvioidaan nyt laskevan hieman”

Epäselvä viesti uudelleenjärjestelyistä

Sijoittajat Kim ja Tom Lindström kiinnittävät erityistä huomiota Sanoman viimeisimmässä tulosvaroituksissa annettuihin tulkinnanvaraisiin vihjailuihin uudelleenjärjestelyistä ja alaskirjauksista.

Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen toteaa tulosvaroituksen yhteydessä seuraavasti:

“Vastauksena taustalla olevaan kuluttajakäyttäytymisen ja mainosmarkkinan muutokseen jatkamme edelleen investointeja tärkeimpien toimintojemme transformaatioon. Olemme lisäksi käynnistäneet kuluttajamedian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn, joka koskee sekä tuote- että palveluvalikoimaamme ja kulurakenteita. Liiketoimintojen uudelleenjärjestely muuttaa konsernin taloudellista profiilia ja voi vaikuttaa arvonmäärityksiin.”

Kim ja Tom Lindström huomauttavat, että viesti uudelleenjärjestelyistä on epäselvä ja se luo sijoittajien keskuudessa vain lisää epävarmuutta. “Ongelma on kuitenkin siinä, että pörssiyhtiön pitää pystyä kertomaan selkokielisesti, mitä se aikoo tehdä. Mikäli vielä ei haluta paljastaa yksityiskohtia, on viisampaa vaieta kuin antaa epämääräisiä vihjeitä tulossa olevasta suursiivouksesta”, Lindströmit kirjoittavat Nordetin blogissaan.

Liikearvo ja alaskirjaukset

Toimitusjohtaja Kaukosen viesti viimeisimmän tulosvaroituksen yhteydessä herättää pelkoja uusista alaskirjauksista. Yhtiöhän teki mittavan alaskirjauksen joulukuussa 2012. Tuolloin yhtiö alaskirjasi liikearvoa ja aineettomia hyödykkeitä vajaalla 18 miljoonalla eurolla.

Joulukuun alaskirjaus on vain mitättömän pieni osa yhtiön massiivisesta liikearvosta.

Yhtiö on laajentunut yritysostoilla innokkaasti ja paisuttanut siten taseen liikearvoa. SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 miljardilla euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia. Näistä suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. SBS-osto yksistään paisutti liikearvoa yli miljardilla.

SBS-Kaupan myötä Sanoma nousi markkinajohtajaksi Hollannin mediamarkkinoilla ja myös Belgiassa markkina-asema vahvistui selkeästi.

SBS-yritysostolla syntyneeseen liikearvoon liittyy nyt epäilyjä tulevista alaskirjauksista. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hollannin myynti laski 8,4 prosenttia verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen. Belgian myynti laski 4,5 prosenttia.

Sanoma on laajentanut toimintaansa myös Venäjälle yrityskaupoilla. Venäjän myynti laski ensimmäisellä kvartaalilla vielä Hollannin myyntiäkin enemmän, peräti 12,6 prosenttia.

Arvostustaso

Yhtiön oma pääoman ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli 1,5 miljardia euroa. Se aineeton osuus Sanoman varoista, joihin liittyy nyt pelkoa alaskirjauksista on siis peräti kaksinkertainen yhtiön omaan pääomaan verrattuna. Mikäli Sanoma joutuu tekemään liikearvoihin mittavia alaskirjauksia, saattaa yhtiö menettää siis merkittävän osan omasta pääomastaan.

Sanoman hinta suhteessa tasesubstanssiin, eli arvostuskerroin P/B on tällä hetkellä vajaa 0,8. Tämä arvostuskerroin vaikuttaa äkkiseltään alhaiselta. Arvostuskertoimiin tulee Sanoman kohdalla suhtautua kuitenkin varauksella juuri taseen valtavasta aineettomien oikeuksien ja liikeavon vuoksi. Merkittävä liikearvon alaskirjaus muuttaisi arvostuskertoimia merkittävästi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös