Yritysuutiset

Uponor porskuttaa USA:ssa ja hiipuu Euroopassa

Uponorin myynti on toisella vuosineljänneksellä painottunut entistä enemmän USA:n markkinoille. Yhtiön tärkeimmällä markkina-alueella Euroopassa on tullut edelleen takapakkia.

Uponorin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 211,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 3 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Liikevoitto puolestaan nousi hieman odotuksia enemmän, 22 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Tulosparannuksen syy on toimitusjohtajan Jyri Luomakosken mukaan Yhdysvaltain asuinrakennusmarkkinoiden piristyminen. Hyvää tuloskehitystä on tukenut myös ostohintojen vakaus, joka on hyödyttänyt erityisesti Yhdyskuntatekniikkaa.

Uponorin mukaan rakennusalan kysyntä säilyi vahvana Yhdysvalloissa, Euroopassa kysyntä oliedelleen alavireistä. Euroopassa liikevaihto laski toisella kvartaalilla 6,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Euroopassa julkiset investoinnit erityisesti rakentamiseen ovat pysyneet vaatimattomina. Uponorin mukaan myös yritysten ja kuluttajien halu sijoittaa rakentamiseen ja asumiseen on ollut laimeaa johtuen rahoituksen vaikeutumisesta ja heikosta luottamuksesta talouden kehitykseen.

Uponorin taloteknisten ratkaisujen kysyntä heikkeni eniten eteläisessä Euroopassa ja Isossa-Britanniassa. Saksassa heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotettu kysynnän kohentuminen jäi toteutumatta markkinoiden myönteisistä tunnusluvuista huolimatta.

Myös kilpailutilanne on Euroopassa kiristynyt. ”Kilpailutilanne tuotevalmistajien keskuudessa oli Euroopan markkinoilla kireä, ja monet toimijat ovat kaventaneet omia marginaalejaan työllisyyden ja käyttöasteen säilyttämiseksi”, Uponor kertoo tiedotteessaan.

Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinoilla ja erityisesti pientalorakentamisen sektorilla kysyntä kasvoi kuitenkin edelleen reippaasti Yhdysvalloissa, kun taas Kanadan markkinat tasaantuivat vuoden 2012 huippulukemista.

Lähde ja lisätietoja: Osavuosikatsaus 1-6/2013: Uponorin tulos kehittyi vakaasti; Yhdysvaltojen vahva kasvu kompensoi Euroopan heikkoja markkinoita

Kommentoi
Ylös
>