Osakeanalyysit

Amer Sportsilla uskottava kasvutarina mutta haastava arvostustaso

Amer SportsAmer Sportsin esittelemä päivitetty pitkän aikavälin kasvutarina saa kiitosta sijoitusasiantuntijoilta. Sijoittajan kannalta haasteena on kuitenkin Amer Sportsin viime aikojen kurssinousu, joka on nostanut yhtiön arvostustason korkealle.

Amer Sports järjesti torstaina 29.8 pääomamarkkinapäivän yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiön tärkein viesti sisältyi strategian tilannekatsaukseen.

Strategian toteutus on Amerin mukaan edennyt suunnitellusti. Brändien tehokkaammalla hallinnalla sekä tuoteportfolion laajentamisella brändien sisällä yhtiö on pystynyt saavuttamaan kasvua ja kannattavuutta.

Täsmennyksiä tavoitteiden aikatauluun

Amer Sports pitää pitkänaikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan. Yhtiö odottaa valuuttaneutraalin orgaanisen kasvun olevan 5 prosenttia ja EBIT marginaalin 10 prosenttia. Vuosien 2015 – 2016 aikana Amer tavoittelee 2,5 miljardin euron liikevaihtoa ja 10 prosentin liikevoittomarginaalia.

Yhtiö on siirtänyt pitkän aikaväli tavoitteita aiempaa myöhäisemmäksi, sillä aiemmin yhtiö arvioi tavoitteiden olevan saavutettavissa jo vuosien 2014 –2015 aikana.

Analyytikoiden ennusteet ovat linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa.

Yhtiön mukaan tärkeimmät tavoitteet tehokkaan brändiohjauksen rakentamisen osalta on saavutettu, mutta vie vielä 3-4 vuotta ennen kuin yhtiön strateginen malli on täydessä vauhdissa. Amer Sports ei suunnittele uusia yritysostoja ennen kuin uusi strateginen malli on täydessä toiminnassa.

Uskottava kasvutarina

Nordea arvioi markkinakommenteissaan Amer Sportsin kasvutarinan olevan edelleen uskottava. Pankki arvioi, että mikäli yhtiö yltää asettamiinsa tavoitteisiin, voisi Amerin osakkeen laskennallinen arvo olla noin 18,50 euroa vuonna 2015. “Tähän on kuitenkin vielä matkaa, joten osakkeen nykyarvo vaikuttaa oikeutetulta”, Nordea toteaa.

Myös sijoituspalvelutalo FIM luottaa Amerin strategiaan. “Pidämme Amerin valittua strategiaa hyvänä ja lukujen positiivinen kehitys viimeaikoina kertoo käynnissä olevien toimenpiteiden purevuudesta”, FIM kertoo aamukatsauksessaan.

Toisaalta strategian toteutuksen kannalta tällä hetkellä vuosi 2015 näyttää kuitenkin tulevan liian nopeasti, FIM arvioi.

Osakkeen arvostustaso noussut haastavaksi

Uskottavasta strategiasta huolimatta Amerin osakkeen nousupotentiaali on jo vähäinen. “Pidämme edelleen Amerin pitkän aikavälin tarinaa houkuttelevana, mutta mielestämme nykykurssi hinnoittelee jo suuria odotuksia tulevilta vuosilta. Suosituksemme yhtiölle on PIDÄ”, FIM linjaa.

Amer Sportsin osake onkin noussut vuoden aikana jo yli 60 prosenttia. Toteutuneella tuloksella laskettu P/E-kerroinkin on jo yli 30, eli arvostustaso alkaa olla jo erittäin haastavalla tasolla. Yhtiö arvostetaan markkinoilla jo yli 2,5 kertaa yli taseen nettovarallisuuden.

Kommentoi
Ylös
>