Osakeanalyysit

Inderes: ”Lemminkäisen Q2 tulos oli kokonaisuudessa surkea”

Lähde: Lemminkäinen Oyj.

Lähde: Lemminkäinen Oyj.

Lemminkäisen toisen vuoden tulos oli rajusti odotuksia heikompi. Analyysitalo Inderes näkee yhtiön taloudellisessa tilanteessa kosolti ongelmia.

Lemminkäisen toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli hieman yli 521 miljoonaa euroa, kun viime vuonna toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 567 miljoonaa euroa.

Liikevoitto heikkeni selvästi ja oli -12,4 miljoonaa euroa (viime vuonna 7,7 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli -2,4 (1,4).

Osakekohtainen tulos oli -0,91 euroa, mikä oli selvästi odotuksia heikompi. Financial Timesin tietokannan mukaan analyytikot olivat odottaneet toiselta neljännekseltä keskimäärin 0,5 euron osakekohtaista tulosta.

Kannattavuuden heikentymisen taustalla useita syitä

”Suurin yksittäinen syy tappiolliseen tulokseen oli 4-12 viikkoa viimevuotista myöhemmin alkanut päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan kausi kaikissa toimintamaissamme”, kertoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

Heikkoon kannattavuuteen löytyy myös muita syitä.

”Lemminkäisen päällystystoiminnassa kustannusrakenne ja erityisesti henkilöstökulut olivat liian raskaat liiketoimintamme volyymiin nähden. Myös asuntorakentamisessa valmistuneiden asuntojen määrä oli poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi tulosta rasittivat Norjan tehostamistoimiin sekä televerkkoliiketoimintoihin liittyvät noin 10 miljoonan euron kertaerät.”, Lemminkäinen kertoo pörssitiedotteessaan.

Lemminkäinen alentaa näkymiään kannattavuuden suhteen. Uuden ohjeistuksen mukaan vuoden 2013 liikevaihto pysyy vuoden 2012 tasolla, mutta liikevoitto jää vuoden 2012 tasosta. Aiemman huhtikuussa annetun arvion mukaan liikevoitto pysyy vuoden 2012 tasolla.

Uusi tulosvaroitus mahdollinen

Analyysitalo Inderes lyttää Lemminkäisen tuloskunnon selvin sanoin.

”Lemminkäisen Q2 tulos oli kokonaisuudessa surkea ja raportti ei tarjonnut markkinoille oikeastaan mitään positiivista”, Inderes kertoo Nordnetin aamukatsauksessa.

Inderesin mukaan surkean tuloksen taustalla olivat päällystyskauden viivästyminen, kireä hintakilpailu, sekä asuntojen vähäinen valmistuminen.

Kansainväliset toiminnot ovat Lemminkäisen ongelmien ydin. ”Yhtiön ongelmat kansainvälisessä liiketoiminnassa vaikuttavat olevan vielä syvempiä kuin olemme alun perin ajatelleet. Kotimaan Infrarakentamisen ja Talonrakentamisen heikkoja tuloksia voidaan osittain selittää pitkittyneellä talvella ja asuntotuotannon valmistumisen painottumisella loppuvuoteen”, Inderes toteaa.

Inderes ennustaa että Lemminkäinen joutuu laskemaan ohjeistustaan vielä kolmannen kerran kuluvan vuoden aikana. Lemminkäisen säästöohjelma on Inderesin mielestä riittämätön. Kaiken lisäksi Lemminkäisen tase on heikentynyt selvästi nettovelkaantumisen noustua 109 prosenttiin.

Kommentoi
Ylös
>