Talouden trendit

Näin ökyrikkaat tekevät rahaa

tulosPalkkatulo on merkittävin tulonlähde amerikkalaisille – mutta ei rikkaimmalle väestönosalle.

Kauppa se on joka kannattaa. Näin voi päätellä riippumattoman amerikkalaisen Tax Policy Centerin teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa kartoitettiin, millaisista lähteistä Yhdysvaltojen kansantulo muodostuu. Tutkimuksessa tuloja tarkasteltiin laajasta näkökulmasta. Normaalien palkkatulojen lisäksi tarkasteltiin eläke- ja terveydenhoitoetuuksia sekä muita lisätuloja.

Kuvaaja amerikkalaisten palkanmuodostuksesta löytyy tästä linkistä.

Tutkimus osoittaa jyrkän eron vauraimman väestönosan ja muun väestön varallisuuden lähteissä. Koko väestö saa keskimäärin 64 prosenttia tuloistaan käytännössä palkkatuloina. Muut tulonlähteet ovat marginaalisen pieniä verrattuna palkkatuloihin.

Vauraampi väestö hankkii varallisuutensa tyystin toisella tavalla.

Rikkain 1 prosentti amerikkalaisista saa vain 39 prosenttia tuloistaan palkkatuloina. Tuloista 24 prosenttia muodostuu yrittäjätuloista ja peräti 29 prosenttia tulee sijoitustuotoista.

Todelliset ökyrikkaat, eli kaikkein vaurain 0,1 prosenttia väestöstä, saa peräti 35 prosenttia tuloistaan sijoituksista. Vain noin kolmannesosa tuloista tulee tällä ryhmällä palkkatulojen muodossa.

Sijoittamisen suhteellinen merkitys tulonmuodostuksessa on siis sitä suurempi mitä suurempi on henkilön varallisuusasema. Tässä ei ole sinänsä mitään yllättävää. Yllättävää on ehkä kuitenkin se kuinka suuri osa vauraimman väestön tuloista todellakin syntyy sijoittamisen kautta.

Tutkimus herättää myös kysymyksen syystä ja seurauksesta. Ovatko ökyrikkaat vaurastuneet sijoittamalla ja yrittämällä, vai onko vauraus luonut paremmat mahdollisuudet sijoitustulojen suhteellisen osuuden kasvattamiseen?

Tähän kysymykseen tutkimus ei vastaa.

Kommentoi
Ylös
>