Markkinakommentit

Onko nyt aika sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille?

eurooppaPitkään talouskurjimuksessa rypenyt Eurooppa on ollut sijoittajien epäsuosiossa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Euroalueen velka- ja kilpailukykyongelmat ovat vielä monelta osin ratkaisematta. Kriisimaiden valtionlainojen korkotasot ovat kuitenkin laskeneet selvästi kriisin pahimman vaiheen tasostaan.

Ratkaiseva muutos Euroopan ja ennen kaikkea yhteisvaluutta-alueen sijoitusilmastossa ja talouskehityksessä tapahtui sillä hetkellä kun Euroopan Keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi piti kuuluisan puheensa, jossa hän kertoi tekevänsä kaiken vaadittavan euron pelastamiseksi.

Blackrockin sijoitusstrategi Russ Koesterich listaa Blackrockin blogissaan kolmen syytä miksi sijoittajien ei kannata enää välttää eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittamista.

  • Euroopan talouskehitys on vakautumassa. Euroopan kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen talouskasvu oli ennakoitua kovempaa. Kasvu on edelleen heikkoa, mutta kehityssuunta on oikea.
  • Eurooppalaiset osakkeet ovat halpoja verrattuna amerikkalaisiin osakkeisiin. Euroalueen osakkeiden keskimääräinen hinta suhteessa tasesubstanssiin (P/B) on vain noin 1,3.  Tämä on noin 30 prosenttia alle pitkän aikavälin keskiarvon ja peräti 50 prosenttia alle amerikkalaisten osakkeiden taseperusteisen arvostustason.
  • Yhteisvaluutta euron hajoamisen riski on pienentynyt merkittävästi. EKP:n toimet ja rakenteelliset uudistukset euromaissa ovat lisänneet luottamusta yhteisvaluuttaa kohtaan.

Myös suomalaiset sijoitusasiantuntijat näyttävät suosivan nyt Euroopan osakemarkkinoita. Kauppalehti haastatteli perjantain 23.8. numerossaan sijoitusasiantuntijoita sijoitusmarkkinoiden näkymistä kuluvana vuonna. Maantieteellisessä hajautuksessa haastatelluista viidestä asiantuntijasta neljä suositti nyt Eurooppaa sijoituskohteena.

Esimerkiksi Danske Bankin Jussi Hyöty puolsi Eurooppaa sijoituskohteena alhaisen korkotason vuoksi. Osakkeiden alhainen arvostustaso puolestaan puoltaa eurooppalaisia osakkeita LähiTapiolan pääanalyytikon Kim Gorschelnikin ja Evlin sijoitusjohtajan Kim Pessalan mielestä.

Kommentoi
Ylös
>