Makrotalous

OP-Pohjolan ekonomistit: Vaisua talouskasvua

Suomen talouskasvuSuomen talous lähtee vihdoin ensi vuonna hitaaseen kasvuun, arvioivat OP-Pohjolan ekonomistit. Kasvu edellyttää kuitenkin maltillista palkkaratkaisua. Kasvu ei korjaa julkisen talouden velkaongelmaa.

”Arvioimme verkkaisen kasvun jatkuvan niin vuoden 2013 loppupuolella kuin vuonna 2014. Huonon kasvuperinnön vuoksi BKT ei keskimäärin kasva tänä vuonna, mutta yltää 1,7 prosentin kasvuun ensi vuonna. Vuoden 2014 talouskasvuennuste on sama kuin vuoden alussa”, kertoo OP-Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo. 

Maltillisenkin kasvu edellyttää kuitenkin myös kasvua tukevaa työmarkkinaratkaisua.

Heiskasen mukaan Suomen taloutta koskeva ennuste perustuu nimittäin erittäin maltilliselle palkkaratkaisulle, joka tukee viennin elpymistä. Palkkojen nousun hidastuminen vähentää myös inflaatiopaineita ja kuluttajahintojen nousu jää ensi vuonna 1,3 prosenttiin tämän vuoden 1,6 prosentin jälkeen. Matalan inflaation vuoksi reaalipalkat eivät juuri laske ensi vuonna.

Suomen talouden vähittäinen elpyminen tapahtuu perinteisellä kaavalla, eli viennin elpymisellä.

Aiempiin vuosiin nähden kulutus ja investoinnit kehittyvät vaisusti. Kasvu perustuu myös enemmän tuottavuuden kuin työllisyyden lisääntymiselle. Työttömyys säilyy ensi vuonna keskimäärin tämän vuoden tasolla 8,2 prosentissa.

Vientimarkkinoiden elpyessä myös vaihtotase nousee ensi vuonna lievästi ylijäämäiseksi, OP-Pohjolan ekonomistit arvioivat.

Suomen julkisen talouden vaje kohenee hieman ensi vuonna, mutta silti julkinen velka nousee lähelle EU:n asettamaa 60 prosentin rajaa. Velka kasvaa verrattain nopeasti koska valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä säilyy lähes neljässä prosentissa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Lähde ja lisätietoja: Thomson Reuters ONE: OP-Pohjolan ekonomistit: Pientä ja hentoa kasvua.

Kommentoi
Ylös
>