Makrotalous

Osakekurssit ja reaalitalous erkaantuvat toisistaan

sijoitustuottojen korrelaatioSamalla kun USA:n osakekurssit tekevät uusia kaikkien aikojen ennätyksiä, menevät talouskasvun ennusteet täysin eri suuntaan.

Oheinen kuvaaja on hämmentävä. Sen julkaisi Twitterissä Bloombergin ekonomisti Michael McDonough.

Kuvaaja osoittaa vuoden 2011 alusta ekonomistien laatimien USA:n bruttokansantuotteen kasvun konsensusennusteiden kehityksen sekä S&P-osakeindeksin kehityksen. Ennusteet talouskasvusta ovat laskeneet samalla kun osakekurssit ovat jatkaneet kipuamistaan uusiin ennätyksiin.

Miten tämä ero on selitettävissä? Eikö talouskehitys korreloi osakekurssien kanssa lainkaan?

Selityksiä on kolme:

1. Yritysten ulkomaantoiminta: Business Insider -lehti huomauttaa, että S&P-osakeindeksin amerikkalaisyhtiöiden liikevaihdosta tulee USA:n ulkopuolelta. Yhdysvaltojen talouskehitys ei siis kokonaisuudessaan vaikuta yritysten liikevaihdon kehitykseen. Myös Suomessa pörssiyhtiöiden liikevaihdot riippuvat paljolti ulkomaan myynnistä.

2. Kasvuodotukset: Osakemarkkinat eivät toimi nykyhetkessä vaan tulevaisuudessa. Osakemarkkinoiden nousu voidaan tulkita siten, että sijoittajat odottavat USA:n talouskehityksen parantuvan tulevaisuudessa. Tätä odotusta tukee esimerkiksi myönteinen työllisyyskehitys. Toisaalta kuvaajan BKT:n kasvumittarina on käytetty kasvuennustetta, ei toteumaa.

3. Epävarmuus: Sijoittajien epävarmuus ja hermostuneisuus heijastuu osakkeiden kurssikehitykseen. Epävarmuus on ollut pitkään laskussa. Sijoitustuottojen odotettua volatiliteettia kuvaava VIX-indeksi on ollut laskussa jo pitkään, kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään. Osakkeiden kurssinousua siis selittää epävarmuuden vähentyminen. Makrotalouden heikkous ei näytä hermostuttavan sijoittajia tällä hetkellä.

VIX Chart

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös