Osakeanalyysit

Tapiola Pankki suosii syklisiä osakkeita

teollisuusSuhdannekuva Euroopassa suosii nyt syklisiä osakkeita, arvioi Tapiola Pankki. Kotimaisista osakkeista pankki suosittaa viittä talouskasvusta hyötyvää osaketta, joiden arvostustaso on myös houkutteleva.

Tapiola Pankin mukaan suhdannesykli on menossa kohti kiihtyvää talouskasvua. Syynä ovat odotuksia paremmat makrotilastot euroalueella ja USA:ssa. Kehittyvien talouksien kehitys on sen sijaan ollut pettymys.

Parantuva suhdannetilanne suosii nyt riskisiä omaisuuslajeja kuten osakkeita ja yrityslainoja. Varovaisuutta on sen sijaan syytä noudattaa pitkissä matalatuottoisissa korkosijoituksissa.

Merkittävin muutos kesän aikana on globaalin suhdannenäkymän parantuminen Kiinan kasvun hidastumisesta huolimatta, Tapiola Pankki kertoo sijoitussuosituksissaan. Euroalueella on nyt näköpiirissä positiivista kehitystä, jonka tulisi näkyä erityisesti syklisten osakkeiden tuottopotentiaalina.

“Mielestämme euroalueen elvytystarve yhdistettynä talouden näkymän asteittaiseen parantumiseen lisää mielenkiintoa euroalueen osakkeita kohtaan ja toisaalta syklisempiin sektoreihin ja yhtiöihin. Suhdanteen parantumisen pitäisi kääntää tulosennusteet nousuun loppuvuoden aikana”, Tapiola Pankki kirjoittaa sijoitussuosituksissaan.

Talousnäkymän parantuminen USA:ssa ja Euroopassa puoltaa siis korkeampaa riskinottoa osakemarkkinoilla. Siksi Tapiola Pankki suosii syklisempiä ja korkeamman riskin osakkeita, joissa samalla tuotto-odotus on mahdollisimman hyvä. Korkean riskin osakkeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä osakkeita, joiden beta-kerroin on korkea. Eli näiden yhtiöiden osaketuotto reagoi herkästi koko markkinan kehitykseen.

Korkean beta-kertoimen sykliset ja riskiset osakkeet ovat Tapiola Pankin mukaan nyt arvostettu normaalia maltillisemmin. Viime vuosien euroalueen talouden hidastuminen ja ennätyksellisen alhaiset korot ovat painaneet korkean betan osakkeiden arvostustason alhaalle suhteessa alhaisen betan osakkeiden arvostustasoon.  Suhdanteiden parantuminen tulisi antaa syklisten ja korkean betan osakkeiden kursseihin vielä nousupotentiaalia.

Suhdanteiden parantuminen edelleen ja korkojen nousu vähentävät puolestaan alhaisen betan ja matalariskisten osakkeiden houkuttelevuutta.

Tapiola Pankin mallisalkun kotimaiset top5-osakkeet ovat Metso, Neste Oil, Tieto, Nokian Renkaat ja PKC Group. Näiden kaikkien etuna on Tapiola Pankin mallissa houkutteleva arvostustaso.

Metson, Neste Oilin ja PKC Groupin tuottopotentiaalia tukee pankin näkemyksen mukaan myös suhdannetilanne. Teollisuus ja energia ovat noususuhdanteesta hyötyviä toimialoja. Nokian Renkaiden ja Tiedon etuna on puolestaan houkutteleva tuotto/riski –suhde.

Kommentoi
Ylös
>