Talouden trendit

Facebook on sosiaalisen median ylivoimainen ykkönen

Yhteisöpalveluiden eli sosiaalisen median käyttö keskittyy Suomessa vain muutamiin palveluihin ja niistä Facebookin asema on ylivoimainen.

Vuonna 2012 Tieto- ja viestintekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan viimeisen kolmen kuukauden aikana 49 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista seurasi jotain yhteisöpalvelua, kertoo Perttu Melkas Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -blogissa.

Facebookin asema on sosiaalisessa mediassa hämmästyttävän ylivoimainen.

Tutkimuksen mukaan naamakirjaa käytti nimittäin 95 prosenttia kaikista yhteisöpalveluita käyttävistä. Seuraavaksi suosituimmat palvelut jäivät kauas Facebookin suosiosta. LinkedIn-palvelua käytti 11 prosenttia, Twitteriä 9 prosenttia, Google+ 6 prosenttia ja Suomi24:n yhteisöpalvelua 4 prosenttia vastanneista.

Melkas arvioi että aktiivisia 13–64-vuotiaita Facebookin käyttäjiä on tänä vuonna peräti 2,1 miljoonaa.

Tutkimukseen vastanneet nimesivät yhteensä noin 90 erilaista internet-palvelua, joista valtaosa sai kuitenkin vain yhden tai korkeintaan muutaman maininnan. SOME-palvelut siis keskittyvät muutamiin suosituimpiin palveluihin.

Facebook on eteenkin naisten suosiossa. Twitterin, LinkedIn:n ja Google+:n käyttäjissä enemmistö on puolestaan miehiä.

“Naisista yhteisöpalveluita käytti 53  prosenttia ja miehistä 44 prosenttia. Toisaalta naiset käyttävät miehiä useammin vain yhtä palvelua. Miehistä 16 prosenttia oli rekisteröitynyt kahteen tai useampaan yhteisöpalveluun. Naisista yhtä useampaan palveluun rekisteröityneitä oli vain 13 prosenttia”, Melkas kirjoittaa.

Ei ole yllätys että Facebook on lisäksi nuorten suosima yhteisöpalvelu. Vuonna 2012 alle 35-vuotiaista peräti neljä viidestä käytti Facebookia kun keski-ikäisissä 35–64-vuotiaissa Facebookin käyttäjiä oli vain joka kolmas. Tutkimuksen vanhimmassa ikäluokassa, 65–74-vuotiaissa, Facebookia käytti vain yksi kymmenestä.

Kommentoi
Ylös
>