Osakeanalyysit

Nämä osakkeet halpoja suhteessa historialliseen arvostustasoonsa

Osakekurssit pörssiLähiTapiola Pankki tarkastelee aamukatsauksessaan Helsingin pörssin 60 suurimman yhtiön nykyisiä arvostustasoja suhteessa niiden historialliseen keskiarvoon.

Arvostusmittarina pankki on käyttänyt EV / EBITDA mittaria, ja sillä laskettua nykyhetken (12 eteenpäin rullaava) arvostuskerrointa on verrattu 5 vuoden historialliseen keskiarvoon vuosilta 2009 – 2013. Pankit on jätetty listalta pois niiden erityyppisen tuloslaskelmien takia.

Toisin kuin perinteinen P/E-kerroin, EV/EBITDA huomioi yritysten velkaisuuden. EV/EBITDA kertoo yritysarvon suhteessa käyttökatteeseen. Yritysarvo on yhtiön markkina-arvo lisättynä nettoveloilla. Alhainen velkaantuminen siis  alentaa arvostuskertoimen lukemaa.

Kaikkien OMX HEX olevien yhtiöiden EV/EBITDA-arvostuskerroin on tällä hetkellä noin 9,0. Tämä on hieman yli 5 vuoden keskiarvon, mikä on 8,1. LähiTapiola Pankki ei silti pidä osakkeiden arvostustasoa tällä hetkellä korkeana. Syynä on alhainen korkotaso.

LähiTapiolan tarkastelussa kalliita osakkeita suhteessa omaan historialliseen arvostukseensa ovat Outokumpu, Raisio, Kone, Ahlstrom, Olvi, Nokia, Marimekko, Wärtsilä, Talvivaara, Basware, Aspo ja Vacon.

Vastaavasti edullisia tässä tarkastelussa näyttävät olevan Sanoma, Finnair, Alma Media, Ponsse, Outotec,F-Secure ja Technopolis.

Arvostuksen vertaaminen historialliseen keskiarvoonsa on toki yksi hyödyllinen osakkeen arvostuksen arviointimenetelmä. Menetelmä antaa tietenkin vain yhden tulokulman osakkeiden arvostukseen. Pankki toteaa itsekin aamukatsauksessaan, että tarkastelussa yksi epävarmuustekijä on mittarin EBITDA-ennusteessa. Jos ennusteet ovat ylioptimistisia, näyttävät arvostuskertoimet liian alhaisilta.

Lisäksi EV/EBITDA saattaa antaa P/E-kertoimen tapaan väärän tulkinnan syklisten osakkeiden kohdalla. Syklisten osakkeiden kannattavuus on alhaalla (ja arvostustaso korkealla) usein juuri silloin kun on suhdannekierron kannalta oikea aika ostaa syklisiä osakkeita.

Kommentoi
Ylös
>