Rahoitusteoriaa

Ihminen vastaan kone sijoitusmarkkinoilla

Uusimmassa Global Horizons -katsauksessaan varainhoitoyhtiö Standard Life Investments tarkastelee, miten sijoittajat voivat hyödyntää behavioristista taloustiedettä ymmärtääkseen markkinoita entistä paremmin ja tehostaakseen päätöksentekoprosessiaan.

Standard Life Investmentsin raportti keskittyy siihen, miten behavioristinen taloustiede pystyy avaamaan finanssimarkkinoilla tapahtuvia ryhmäpäätöksiä: miten sijoittajat toimivat koneiden kanssa ja käyttävät niitä ja tekoälyä parantaakseen kaupankäyntipäätösten laatua tai nopeuttaakseen kaupankäyntiä algoritmisellä kaupankäynnillä. Katsauksessa käsitellään myös sitä, miten päätöksentekoa voidaan edistää ryhmissä hyödyntämällä behavioristisen taloustieteen oppeja vahvan skenaarioprosessin rakentamiseksi.

“Ihmisillä ja koneilla on erilaisia vahvuuksia. Ihmiset menestyvät paremmin innovoinnissa, tulkinnassa, mukautumisessa ja arvioinnissa, kun koneet taas ovat johdonmukaisia, nopeita, väsymättömiä ja ne pystyvät käsittelemään monimutkaisia asioita. Monitasoinen tapa tehdä sijoituspäätöksiä antaa meille mahdollisuuden ymmärtää yhä rikkaammin sijoittajien käyttäytymistä ohjaavia vaistoja ja ottaa erilaisia tekijöitä huomioon päätöksenteossa”, sanoo Standard Life Investmentsin temaattinen strategi Frances Hudson.

Standard Life Investments on esimerkiksi pyrkinyt yhdistämään ihmisten kokemuksen ja arviointikyvyn kehittyneisiin sovelluksiin riskien hallinnassa ja skenaarioissa. Tekoälysovellukset ovat tehostaneet finanssimarkkinoiden käyttäytymisen ymmärrystä ja analyysia ja laajentaneet ennustustyökalujen valikoimaa.

“Tietojenkäsittelytehon kasvua ovat hyödyntäneet monet tahot eri tavoin. Tietokoneilla kauppaa käyvät keskittyvät nopeuteen ja joskus tinkivät algoritmiensä monimutkaisuudesta lyhentääkseen viivettä. Varovaisuus on tarpeen, kun tietokoneista tulee päävoima markkinoilla. Tämä johtaa järjestelmäriskin kasvuun. Kirjon toisessa päässä pitkän aikavälin sijoittajat voivat hyötyä tietokoneista ja soveltaa joukkoälyä finanssimarkkinoihin johdonmukaisesti. Markkinoita leimaavien monimutkaisten suhteiden perinpohjainen analyysi voi täydentää perinteisiä menetelmiä ja arviointeja osakkeiden valinnassa, sijoituspäätöksissä ja riskien hallinnassa.”

Lähde: Cocomms Oy

Kommentoi
Ylös
>