Markkinakommentit

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostustaso poikkeuksellisen alhainen

KVietnam etfehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostustaso on jäänyt selvästi jälkeen kehittyneiden teollisuusvaltioiden osakkeiden tasepohjaisesta arvostustasosta. Tarjoavatko kehittyvät markkinat nyt siis tavanomaista parempia tuottomahdollisuuksia?

Elite pankkiiriliikkeen syyskuun markkinakatsauksessa on varsin mielenkiintoinen kuvaaja kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden tasepohjaisen arvostustason kehityksestä.

Aina vuoden 2012 loppupuolelle asti kehittyneiden ja kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden keskimääräinen hintataso suhteessa taseen kirja-arvoon (P/B-luku) on kulkenut kutakuinkin samansuuntaisesti.

Sen jälkeen tapahtui kuitenkin muutos.

Kehittyvien markkinoiden arvostustaso alhaalla

Viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden aikana on kehittyneiden maiden arvostustaso noussut tasolta 1,6 noin tasolle 2. Eli kehittyvillä markkinoilla osakkeiden markkina-arvo on keskimäärin kaksinkertainen yhtiöiden taseen nettovarallisuuteen verrattuna.

Kehittyvissä talouksissa on suunta ollut toinen. Tasepohjainen arvostustaso on vajonnut alle 1,5:n.

Mistä näin selkeä arvostustasojen erkaantuminen johtuu?

Pankkiiriliike Eliten mukaan ero selittyy riskitekijöillä. ”Sijoittajat mieltävät kehittyvät taloudet selvästi kehittyneitä talouksia riskialttiimpina sijoituskohteina, minkä vuoksi he vetävät helposti sijoituksiaan pois markkinaepävarmuuden uhatessa”, Elite toteaa.

Eliten mukaan kehittyvien markkinoiden arvostustaso on jo painunut turhankin alas, mikä tarjoaa sijoittajille houkuttelevia tuottomahdollisuuksia. ”Näemme kehittyvien markkinoiden arvostukset yhä historiallisen alhaisina, mikä luo mahdollisuuksia osakekurssien nousulle”, Elite arvioi.

Parhaat tuottomahdollisuudet ”reunamarkkinoilla”

Erityisen mielenkiintoisia ovat Eliten mukaan pienet kehittyvät taloudet, eli niin sanotut frontier-markkinat.

Kehittyvät taloudet ovat nopeimmassa kasvuvauhdissa kehityskaaren alussa, jolloin ne hyötyvät maahan tulevista suorista investoinneista ja rikkaammissa maissa käytettyjen teknologioiden kopioinnista, Elite toteaa.

Vähitellen kuitenkin tällainen kilpailuetu vähenee työn hinnan nousun vuoksi.

Kehittyvistä maista löytyy kuitenkin talouksia, jotka ovat edelleen kehityksen alkupäässä ja niillä siis on vielä kilpailuetu olemassa. Eliten mukaan tällaisia maita ovat esimerkiksi Vietnam, Indonesia ja Filippiinit.

”Halpatuotanto on nyt siirtymässä esimerkiksi Kiinasta näihin maihin samalla kun kulutuskysyntää lisäävä keskiluokka kasvaa”, Elite toteaa.

Pelot USA:n keskuspankin elvyttävän rahapolitiikan vähentymisestä ovat Eliten mukaan painaneet nimenomaan näiden frontier-markkinoiden osakkeiden markkina-arvoja perusteettoman paljon.

”Uskomme tämän kurssilaskun luovan loistavan ostopaikan näille pitkän tähtäimen kasvumarkkinoille”, Elite toteaa.

Kommentoi
Ylös
>