Makrotalous

Kiina ei ole kriisimaa, vaan länsimaita vahvempi

Kiina talouskasvuVarainhoitoyhtiö Front ihmettelee, miksi Kiinan talousindikaattoreita seurataan kuin se olisi kriisimaa. Frontin päästrategin mielestä Kiinalla on sellaista talouden liikkumavaraa joista länsimaat eivät voi uneksiakaan.

Frontin päästrategi Ari Aaltonen toteaa varainhoitoyhtiön strategiakatsauksessa, että Frontin näkemys Kiinan taloudesta ja näkymistä on jo pitkään ollut selvästi yleistä näkemystä positiivisempi.

Viime aikoina kansainvälisessä talousmediassa on kauhisteltu esimerkiksi maailman toiseksi suurimman kansantalouden velkaongelmaa, kiinteistöbuumia, talouskasvun hidastumista ja niin sanottua varjopankkijärjestelmää.

Aaltonen pitää näitä ongelmia kuitenkin liioiteltuina.

“Useat arvioitsijat ovat pelänneet Kiinan talouskasvun hidastumista ja samalla Kiinan talouden on katsottu pitävän sisällään suuria ongelmia niin kiinteistömarkkinoiden, velkaantumisen kuin rahoitusjärjestelmän osalta. Kun Kiinan kiinteistömarkkinoiden ”romahdus” ei toteutunutkaan, kesällä ongelmaksi nostettiin hallitsematon ja riskejä täynnä oleva ”varjopankkijärjestelmä”, Aaltonen toteaa.

Varjopankkijärjestelmässä ei ole Aaltosen mukaan mitään epäilyttävää. Rahoitusmarkkinoiden säännöstely synnyttää pankkijärjestelmän ulkopuolelle rahoituskanavia –  näin tapahtui Suomessakin 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa vastaavassa tilanteessa.

“Sen sijaan, että sijoittajat pohtivat ja kauhistelevat ”varjopankkijärjestelmän” olemassaoloa, kannattaisi katsoa Kiinan koko talouden rahoitustasapainoa ja tilaa”, Aaltonen toteaa.

Kiinalla on edelleen useita vahvuuksia länsimaihin verrattuna. Aaltonen nimeää seuraavat vahvuudet:

  • Erinomainen ulkoinen tasapaino, eli vaihtotaseen ylijäämä: Pitkään jatkuneesta vaihtotaseen ylijäämästä johtuen Kiinalla on suunnaton valuuttareservi, jota voidaan tarvittaessa käyttää maan talouskasvun ja rahoitusmarkkinoiden tukemiseksi.
  • Sisäinen rahoitustasapaino: julkisen sektorin alijäämä on alle 2 prosenttia BKT:sta ja yksityinen sektori on merkittävästi ylijäämäinen.
  • Hidastuva inflaatio: Inflaatio on ollut pitkään Kiinan ongelma, mutta inflaatio on hidastunut vain 2 prosentin tasolle. Hidastunut inflaatio mahdollistaisi rahapolitiikan keventämisen, mikäli siihen olisi tarvetta hidastuvan talouskasvun johdosta.
  • Sisäisen kasvun dynamiikka: Työvoimasta 40 prosenttia on edelleen maatalouden piirissä.
Kommentoi
Ylös
>