Sijoittajan verotus

Sijoittaja, hyödynnä hankintameno-olettama myyntivoitoissa

osakemarkkinoiden trenditTietyissä tilanteissa sijoittajan kannattaa hyödyntää hankintameno-olettamaa pääomaverojen vähentämiseksi.

Luovutus-eli myyntivoitto tarkoittaa tilannetta jossa kiinteistö, arvopaperit tai muun irtain omaisuus myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on aikoinaan hankittu. Pääomatulovero on 30 prosenttia, ja yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 prosenttia.

Myyntivoiton laskennassa on kuitenkin sijoittajalla vaihtoehtoja, joiden hyödyllisyys riippuu sijoituksen arvonnoususta ja sijoitusajasta.

Yleisin tapa laskea myyntivoitto on vähentää sijoituskohteen luovutushinnasta hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Hankintamenolla tarkoitetaan maksettua kauppahintaa ja muita oston yhteydessä maksettuja kuluja.

Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää myös niin sanottua hankintameno-olettamaa. Tällöin luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta.

Jos hankintameno-olettamaa käytetään,ei luovutushinnasta saa vähentää mitään muuta. Eli esimerkiksi alle 10 vuotta omistetun arvopaperin luovutusvoiton määrä on siis tasan 80 prosenttia hankintahinnasta.

Hankintameno-olettamana käyttö soveltuu parhaiten yli 10 vuoden sijoituksiin. Käytännössä alle 10 vuoden sijoituksen arvonnousun pitäisi olla yli viisinkertainen, jotta hankintameno-olettaman käyttö olisi verotuksellisesti järkevämpää kuin todellisen hankintamenon vähentäminen.

Hankintameno-olettamaa sijoittaja voi hyödyntää kaikissa tilanteissa, eikä käyttöä tarvitse perustella verottajalle mitenkään.

Esimerkki:

Sijoittaja on ostanut osakkeet yli 10 vuotta sitten 5000 eurolla ja myynyt osakkeet yli 10 vuoden jälkeen 25 000 eurolla. Jos sijoittaja laskee myyntivoiton hankintahinnasta, on pääomatulo 20 000 euroa, ja sijoittaja maksaa tästä luovutusvoittoveroa 6000 euroa (30% * 20000).

Tässä tilanteessa sijoittajan kannattaa kuitenkin hyödyntää hankintameno-olettamaa. Tällöin verotettava pääomatulo on 15 000 euroa (25000 – 40% * 25000). Eli pääomatuloa sijoittaja maksaa tällöin 4500 euroa.

1 kommentti
  • Gigantti sanoo:

    Selitä vielä: miten päivä kauppiaan pitäisi toimia ?? Säilyttää ostokuitit vai hankintahintaolettama ?? Paljonko menee veroja vaik’ei voittoja ???

  • Ylös
    >