Markkinakommentit

Nordea: Nouseva korkotaso ei ongelma – vielä

korkomarginaaliKorkojen nousutrendi ei ole vielä vaikuttanut negatiivisesti osake- tai asuntomarkkinoille. Nordean mukaan korkotaso saattaa vielä nousta ja sen vaikutukset alkavat näkyä.

Keväällä alkanut pitkien korkojen nousu johti viime viikolla jo USA:n 10 vuoden lainakorkojen 3 prosentin ylityksen. Saksan vastaava korkotaso on noussut huomattavasti maltillisemmin, mutta sekin on nousussa – kuten myös Suomen pitkät korot.

Nordea ennustaa aamukatsauksessaan korkojen nousun jatkuvan.

Lähiaikoina riskinä on edelleen korkojen lisänousu, kun sijoittajat jännittävät Yhdysvaltain keskuspankin tulevan korkokokouksen päätöksiä. Toisaalta pidemmällä tähtäimellä korkojen nousu on kuitenkin voinut olla jo turhankin voimakasta, pankki huomauttaa.

“Nykyiset korkotasot ennakoivat jo reippaita keskuspankkikoronnostoja melko pian. Keskuspankit kuitenkin itse indikoivat, että koronnostot ovat vielä kaukana tulevaisuudessa. Esimerkiksi EKP:n pääjohtaja Mario Draghi varoitteli viime viikolla ennemminkin talouden heikkoudesta ja lisäkoronlaskuista, kuin minkäänlaisista politiikan kiristystoimista”, Nordea kertoo.

Korkojen nousu on toistaiseksi syönyt vain korkoinstrumenttien tuottoja. Osakemarkkinoilla vaikutus on jäänyt vielä vähäiseksi.

Nordean mukaan parantuneet talousluvut ovat tukeneet osakemarkkinoita. Asuntomarkkinoilla korkojen vaikutus alkaa kuitenkin jo näkyä asuntomarkkinoiden elpymisen hidastumisena.

Jos korkojen nousu jatkuu, alkavat sen negatiiviset vaikutukset vähitellen näkyä rajummin.

“Korkeammat korot syövät velanottohalukkuutta ja vähentävät esimerkiksi asuntojen uudelleenrahoitusmahdollisuuksia. Osakemarkkinoilla puolestaan suhteellinen arvostusetu kaventuu pikkuhiljaa. Tähän mennessä kohonneet korot eivät vielä ole estäneet osakemarkkinoiden etenemistä, mutta vähitellen aletaan lähestyä tasoja, joissa korot alkavat häiritä sijoittajan elämää merkittävämmin”, Nordea toteaa.

Kommentoi
Ylös
>