Yritysuutiset

Nurminen Logistics alentaa näkymiään

Logistiikkapalveluja tarjoava Nurminen Logistics alentaa kannattavuusnäkymiään. Syynä ovat Rautatielogistiikka-yksikön ongelmat.

Yhtiö arvioi pörssitiedotteessaan sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän selvästi vuoden 2012 tasosta.

Aikaisemmassa elokuun ennusteessaan yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän vuoden 2012 tasosta.

Syy heikentyneisiin näkymiin löytyy rautatielogistiikka-yksikön näkymistä.

Yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan, että pitkään jatkunut heikentynyt kysyntä, hidastunut vaunuliikenne Venäjällä sekä haasteet vaunuoperoinnissa vaikuttavat yhtiön Rautatielogistiikka-yksikön kannattavuuteen.

”Yhtiö on käynnistänyt toimenpideohjelman vaunujen operoinnin ja liikenteen kehittämiseksi. Myös Baltian kautta kulkevan transitoliikenteen volyymi jää aiempaa arviota alhaisemmaksi heikentyneestä kysynnästä johtuen”, Nurminen Logistics kertoo tiedotteessaan.

Nurminen Logistics kertoi jo toisen kvartaalin osavuosikatsauksessaan, että rautatielogistiikassa operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus ei kehittynyt odotetulla tavalla.

”Rautatielogistiikassa Venäjän markkinan alentunut kysyntä lisäsi joidenkin vaunutyyppien kohdalla rautatieoperaattorien välistä hintakilpailua. Suomen-rautatieviennissä kuljetusten kysyntä oli sekä oletettua että vuoden ensimmäistä neljännestä heikompaa. Toimituserien pieneneminen lisäsi autokuljetusten kysyntää suhteessa rautatiekuljetuksiin”, yhtiö kertoi osavuosikatsauksessaan elokuun alussa.

Nurminen Logistics tuottaa logistiikkapalveluja, kuten rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa, erikois- ja raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä muu Itä-Eurooppa.

Yli 50 prosenttia yhtiön liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla.

Yhtiön pörssikurssi ei reagoinut ilmoitukseen. Osakekurssi on laskenut jo vuosien 2010 -2011 aikana puoleen aiemmasta markkina-arvostaan.

Nurminen Logisticsin kannattavuus on jo tähän mennessä heikentynyt selvästi viime vuoteen verrattuna. Yhtiön kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli tammi-kesäkuun aikana 1,7 milj. euroa, kun se vielä viime vuonna vastaavaan aikaan oli 2,6 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>