Makrotalous

Suomen talous elpyy, riskit pysyvät

noususuhdannePellervon taloustutkimus arvioi loppuvuodelle pientä kasvua, mutta koko vuoden tasolla talous supistuu 0,3 prosenttia. Ensi vuonna näkyy jo hieman valon kajastusta.

Ensi vuonna kasvu lähtee jo paremmin nousuun. Talouskasvu kiihtyy 2,3 prosenttiin paranevan maailmantalouden suhdannetilanteen ansiosta, PTT kertoo.

Talouskasvun veturina on – kuten usein aiemminkin Suomen taloushistoriassa – vientisektorin elpyminen. “Suomen vienti kasvaa paranevan kysynnän ja kustannuskurin ansiosta ensi vuonna enemmän kuin tuonti. Viennin kasvu lisää kone- ja laiteinvestointeja maltillisesti”, PTT kertoo.

Kuluttajien luottamusta tukee varovaisesti paraneva työllisyystilanne. Yksityisen kulutuksen kasvu on silti PTT:n mukaan historiallisesti katsoen hidasta – mutta nopeampaa kuin keskitetyn palkkaratkaisun pohjalta voisi päätellä.

Talouskehityksen hiipumisen riskit kummittelevat kuitenkin edelleen taustalla.

Ensinnäkin Julkisen sektorin velkaantuminen jatkaa kasvuaan, mutta ei ylitä euroalueen 60 prosentin velkakriteeriä. Talouskasvu, hyödykeveron kiristyminen ja kuntien valtionosuuksien leikkaukset kohentavat kyllä valtion taloutta, mutta ongelmat siirtyvät osin kuntasektorille.

Euroalueen “systeemiriski” on edelleen uhkakuvana. “Euroalueen kriisienhallintamekanismit ovat edelleen vaillinaiset, ja Saksan rakenteellinen jähmettyminen uhkaa poistaa eurojunasta veturin”, PTT arvioi.

Kommentoi
Ylös
>