Asunnot ja kiinteistöt

Rakennusalan yritysten liikevaihdon lasku jatkuu

Rakentamisen suhdanteet jatkavat heikkenemistään. Erityisen synkältä näyttää talonrakennusalan yrityksissä, joissa hintakorjattu myynnin määrä laski huhti-kesäkuun aikana peräti 6,1 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihto väheni kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 1,8 prosenttia vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Eniten väheni talonrakentamisen liikevaihto  4,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto laski 1,5 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto sen sijaan kasvoi 0,7 prosenttia.

Talonrakentamisen liikevaihto on ollut laskussa jo viime vuoden lokakuusta lähtien. Pelkästään kesäkuussa rakentaminen talonrakentaminen väheni 5,3 prosenttia.

rakentamisen liikevaihdon trendi

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. Kesäkuu 2013, Liitekuvio 1. Rakentamisen liikevaihdon trendit toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.9.2013].

Kun tilastoista eliminoidaan hintojen muutosten vaikutus,näyttää erityisesti talonrakentamisen kehityssuunta vieläkin synkeämmältä. Tämä myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Rakennusyritysten myynnin määrä väheni huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia vuoden takaisesta. Talonrakentamisen myynnin määrä väheni peräti 6,1 prosenttia, maa- ja vesirakentamisen 1,8 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 1,0 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihdon lasku ei ole vielä lähellekään yhtä dramaattista kuin finanssikriisin jälkimainingeissa.

Toisaalta rakentamisen odotukset liikevaihdon kehittymisestä seuraavan 12 kuukauden aikana ovat kohentuneet. Rakentamisen liikevaihto-odotusten saldoluku on nyt +18. Alan yrityksistä 37 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan, kun 19 prosenttia ennakoi sen laskevan. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä pk-yritysbarometrista.

Odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat kuitenkin heikentymässä. Rakennusalan kannattavuusnäkymien saldoluku on nyt +2, kun keväällä lukema oli +7. Vastaajista 27 prosenttia odottaa kannattavuutensa paranevan, kun 25 prosenttia ennakoi sen heikkenevän.

Kommentoi
Ylös
>