Rahastotietoa

Suomalaisten sijoitusrahastojen pääomat virtaavat Eurooppaan

Eurooppa RanskaSuomalaisten sijoitusrahastojen pääomat ovat virtaamassa Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, paljastavat  Finanssialan Keskusliiton keräämät elokuun tilastot.

Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot keräsivät yhteensä 47 miljoonaa euroa uusia sijoituksia elokuussa. Finanssialan Keskusliiton tiedotteen mukaan rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin supistui heinäkuusta noin 450 miljoonaa euroa ja oli kuun lopussa 70,5 miljardia euroa. Pääoman negatiivinen kehitys johtui FK:n mukaan korkorahastojen arvojen laskusta. Arvojen lasku johtui puolestaan muun muassa valtioiden pitkien velkapapereiden korkojen noususta.

Myös keskeisten osakekurssien lasku elokuun aikana vaikutti negatiivisesti osakerahastojen pääomien kehitykseen.

Elokuun hieman heikommasta markkinakehityksestä huolimatta Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettomerkinnät pysyivät positiivisina.

Viime aikaiset pelot nousevasta korkotasosta ja sitä kautta tapahtuvasta korkorahastojen tuottojen heikentymisestä näkyi myös omaisuuslajien välisissä pääomavirroissa. Eniten pääomaa keräsivät osakerahastot. Niihin sijoitettiin uutta rahaa yhteensä 281 miljoonaa euroa. Korkorahastoista sen sijaan lunastettiin pääomia.

”Keskuspankkien rahapolitiikalla on viime vuosina ollut keskeinen vaikutus osakekurssien kehitykseen. Kevyt rahapolitiikka ei voi jatkua loputtomiin, mutta elvytyksen äkkipysähdykseen ei markkinoilla uskota”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Mielenkiintoista Finanssialan Keskusliiton tilastoissa on Eurooppaan sijoittavien rahastojen nettomerkintöjen selvä kasvu. Euroopan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot keräsivätkin elokuussa selvästi muita markkinoita enemmän pääomia. Nettomerkinnät Eurooppaan kasvoivat elokuussa 330 miljoonalla eurolla, kun esimerkiksi Pohjois-Amerikan nettomerkinnät vähenivät lähes 90 miljoonalla eurolla.

“Euroopan taloudessa nähtiin elokuussa useita positiivisia yllätyksiä. Toisella vuosineljänneksellä euroalueen bruttokansantuote kasvoi ja taantuma päättyi virallisesti. Lisäksi teollisuuden ostopäälliköiden indeksi nousi heinäkuussa korkeimmilleen kahteen vuoteen” FK kertoo tiedotteessaan.

Kommentoi
Ylös
>