Valuuttakurssit

Valuuttastrategi: Euro on yliarvostettu

Euroopan keskuspankki EKPEuron kurssi on noussut vuoden aikana selvästi suhteessa dollariin. Nordean päävaluuttastrategin Jussi Hahtelan näkemyksen mukaan valuutan nykykurssi on yliarvostettu, kun huomioidaan alueen heikko kilpailukyky.

Huolimatta yhteisen valuutta-alueen velkaongelmista, on euron valuuttakurssi suhteessa USA:n dollariin noussut jo 1,35 dollariin. Vielä kesällä 2012 arvostustaso kävi 1,2 dollarissa.

Onko vanhan mantereen yhteisvaluutta siis jo yliarvostettu?

“Mielestäni euro on talouskasvupotentiaali huomioiden yliarvostettu tällä hetkellä”, arvioi Hahtela Nordean verkkosivuilla. Eurokriisiä ei ole vieläkään selätetty, ja kriisin taustalla on alueen heikko kilpailukyky, Hahtela korostaa.

Tuottavuuden kasvu on korvattu velanotolla, eikä kilpailukyky parane ilman rakenteellisia uudistuksia.

“Talouskasvua saadaan aikaiseksi joko tehtyjä työtunteja lisäämällä ja/tai tuottavuutta parantamalla. Yhdysvallat on pystynyt transformoimaan maahanmuuton tehdyiksi työtunneiksi euroaluetta paremmin”, Hahtela kertoo.

Yksi valuuttakursseihin merkittävästi vaikuttava tekijä on korkotaso. Jos jonkin valuutta-alueen korkotaso on alhainen, pitäisi sen periaatteessa heikentää valuuttakurssia suhteessa alueeseen jossa korkotaso on korkeampi.

Hahtelan mielestä on kuitenkin ollut yllätys etteivät korkoerot ole vaikuttaneet valuuttoihin odotetusti.

EKP on antanut selkeästi ymmärtää, että ohjauskorko voi vielä laskea nykyisestä. Yhdysvalloissa puolestaan keskuspankki Fedin odotetaan aloittavan rahapolitiikan asteittaisen tiukentamisen joulukuussa, Hahtela arvioi.

“Tästä huolimatta euro on USA:n dollaria vastaan on samoilla tasoilla kuin helmikuussa 2013”, kertoo Hahtela.

Pitemmällä aikavälillä euron pitäisi heikentyä suhteessa dollariin. Tämä johtuu Hahtelan mukaan alueiden talouskasvun eroista. USA:n talous kasvaa lähivuosina parin prosentin verran, mutta euroalueella kasvu jää tätä vaisummaksi.

Erot talouskasvussa pitäisi johtaa alueiden väliseen korkoeroon, joka tukee dollarin vahvistumista suhteessa euroon.

Lisäksi mahdollinen euroalueen kriisin kärjistyminen uudelleen tulisi heikentämään valuuttakurssia. Sijoittajien riskinottohalukkuuden pienentäminen saa pääomat virtaamaan Yhdysvaltoihin, koska dollari on maailman likvideimpänä valuuttana luontainen turvasatama.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös