Markkinakommentit

Venäjän talouskasvu hiipuu, osakkeiden arvostustaso silti houkutteleva

Venäjä sipulikattoVenäjä on sijoittajalle vaikea pala. Raaka-aineriippuvaisen maan talouskasvu on hidastunut, mutta osakkeiden arvostustaso on alhainen sekä kehittyneisiin että muihin kehittyviin markkinoihin verrattuna.

Venäjältä on viime vuosina totuttu odottamaan kehittyville markkinoille tyypillisiä kovia talouskasvulukuja. Kuluvan vuoden toisen kvartaalin talouskasvu jäi kuitenkin odotettua heikommaksi, sillä kasvu jäi vain 1,2 prosenttiin. Samalla myös Venäjän inflaatio on laskenut.

Markkinoilla onkin odotettu Venäjän keskuspankin koron laskua.

Sijoituspalvelutalo FIM:n rahastonhoitajat Antti Pohjola & Kuldar Rahuorg arvioivat että hyvän sadon myötä ruokainflaatio laskee edelleen, mikä madaltaa keskuspankin kynnystä laskea korkoa. Inflaation lasku antaa siis keskuspankille enemmän tilaa koron alentamiseen.

Rahastonhoitajat ennustavatkin, että korkolasku saattaa kuitenkin olla tulossa.

“Loppukevään aikana useammat poliitikot vaativat keskuspankilta toimia, mutta nyt keskustelu on rauhoittunut, ja päätös näyttäisi riippumattomalta. Tämäkin tukee odotusta siitä, että keskuspankki voisi alentaa ohjauskorkoa jo syyskuun kokouksessaan tai viimeistään lokakuussa”, Pohjola ja Rahuorg arvioivat.

Mahdollisen koronlaskun lisäksi sijoittajien kannalta Venäjän mielenkiintoa lisää osakkeiden alhainen arvostustaso.

OP-Pohjolan salkunhoitaja Jouni Nissinen pitää Venäjän osakemarkkinoiden arvostustasoa edelleen houkuttelevana suhteessa muihin kehittyviin markkinoihin. Myös osinkotuotto ylittää kehittyvien markkinoiden keskiarvon, Nissinen toteaa pankin rahastokatsauksessa.

“Maailmantalouden ja raaka-aineiden hintojen kehittymisen lisäksi Venäjän osakemarkkinoiden suunta tulee riippumaan mm. siitä miten talousuudistuksissa onnistutaan ja mitä tapahtuu corporate governance rintamalla”, Nissinen toteaa.

Venäjän osakemarkkinoiden kehitykseen vaikuttaa keskeisesti yksi tekijä – öljy.

Mandatum Life arvioi elokuun markkinakatsauksessaan, että Venäjän tuloskasvuodotukset öljyn hinnanlaskun myötä ovat suhteellisen alhaiset, mutta ne ovat jo hinnoiteltu kursseihin. “Arvostustaso on houkutteleva ja maa on tehnyt poliittisia toimenpiteitä sijoitusmarkkinoiden houkuttelevuuden nostamiseksi mm. korostamalla osingonmaksua”, Mandatum Life toteaa.

Kommentoi
Ylös
>