Osakeanalyysit

Handelsbanken: Nordea tarjoaa korkeaa osinkotuottoa

osinko osinkotuottoNordean osakekurssi on laskenut turhankin alas sen jälkeen kun Ruotsin valtio myi omistusosuutensa pois. Siksi Nordean osake tarjoaa nyt paitsi korkeaa osinkotuottoa myös mahdollisuuden korjausliikkeeseen osakekurssissa, arvioi Handelsbanken.

Ruotsi valtion myytyä jäljellä olevan 7 prosentin omistusosuuden Nordeasta, on osakkeen kurssi laskenut noin 9 euroon osakkeelta. Heinäkuussa kurssi kävi yli 9,6 eurossa. Aiemmatkin ilmoitukset ovat saaneet Nordean kurssin laskemaan hetkellisesti, mutta kurssilasku on korjautunut nopeasti.

Jatkossa tätä Ruotsin valtion myynneistä johtuvaa riskiä ei enää ole, minkä pitäisi vaikuttaa osakkeen kehitykseen positiivisesti, arvio Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Kilpailijoihin verrattuna Nordean kurssi onkin laskenut Handelsbankenin mielestä nyt houkuttelevalle tasolle.

“Yhtiön osakekurssi on laskenut 8 prosenttia elokuun huipputasoilta. Vuoden 2014 ennustuksiemme mukaan, osakkeella käydään kauppaa P/E 9,8x, mikä tarkoittaa noin 10 prosentin alennusta verrattuna pohjoismaisiin kilpailijoihin.”

Nordea on Handelsbankenin suosikki pohjoismaisista pankkiosakkeista. “Oletamme yhtiön voittonäkymien parantuvan ja ennusteemme (2013) Basel III:n mukainen ydinvakavaraisuus on 14,6 prosenttia. Voimme verrata tätä tavoitteena olevaan noin 13 prosentin tasoon, mikä antaa tilaa tämänhetkisiä markkinaodotuksia korkeammalle osingolle sekä paremmalle oman pääoman tuotolle. “, Handelsbanken kirjoittaa.

Handelsbankenin vuoden 2013 osinkoennuste Nordealle on  0,55 euroa, mikä on konsensusennustetta 28 prosenttia korkeampi. Tämä tarkoittaa noin 6-8 prosentin efektiivistä osinkotuottoa vuosille 2013-15.

Korkea osinkotuotto tarjoaa myös mahdollisuuden lyhytaikaisilla kurssiliikkeillä spekuloinnille, sillä Handelsbankenin mukaan osakkeet, joiden efektiivinen osinkotuotto on korkea, kehittyvät usein syksyllä hyvin.

“Nordean osakekurssi ei ole seurannut indeksejä uusille huipputasoille, mutta pitkän aikavälin trendi on kuitenkin nouseva ja tukea löytyy tasoilla 8,8 euroa, vaikka riski rekyylin jatkumiseen kohti 8,0 euron tasoa on olemassa.”

Lisäksi pankki-indeksit ovat kokonaisuudessaan Handelsbankenin mukaan nousutrendissä. Ruotsin valtion myyntien loppuminen, korkea osinkotuotto sekä tekniset indikaattorit näyttäisivät siis antavan Handelsbankenin mukaan tukea nopeallekin käänteelle Nordean osakekurssissa.

Kommentoi
Ylös
>