Yritysuutiset

Heikko markkinatilanne rasittaa Konecranesia

Konecranes

Lähde: Konecranes Plc.

Nostolaitevalmistaja Konecranes antoi tulosvaroituksen. Yhtiö laskee vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosodotusta heikon markkinatilanteen ja epäsuotuisan valuuttakurssikehityksen vuoksi.

Konecranesin uuden ohjeistuksen mukaan liikevaihto ja liikevoitto jäävät aiemmin arvioitua heikommiksi.

“Tilauskannan ja lähiaikojen kysyntänäkymien perusteella vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuodesta 2012. Odotamme vuoden 2013 neljännen vuosineljänneksen liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja parantuvan edellisvuodesta. Odotamme kuitenkin koko vuoden 2013 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja olevan alhaisempi kuin vuonna 2012”, Konecranes kertoo pörssitiedotteessaan.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut liikevaihdon olevan olevan vuoden 2012 tasolla tai hieman korkeammalla ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Yhtiön tilauskanta on heikentynyt. Vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 10 prosenttia edellisvuotta alhaisemmat.

Konecranesin kurssi laski vajaat 2,8 prosenttia tulosvaroituksen johdosta. Viimeisen puolen vuoden aikana kurssi on laskenut jo yli 10 prosenttia. Yhtiön arvostustaso on silti edelleen kohtuullisen korkea. Osake hinnoitellaan yli kolme kertaa taseen kirja-arvoa korkeammalle.

Kommentoi
Ylös
>