Markkinakommentit

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostustaso maltillinen

Kiina kehittyvät markkinatHuolimatta viimeaikaisesta kurssinoususta, näyttävät osakemarkkinoiden arvostustasot edelleen erittäin maltillisilta kun niitä verrataan korkomarkkinoiden tuottoihin. Näin on tilanne erityisesti kehittyvillä markkinoilla, arvioi sijoituspalvelutalo Elite markkinakatsauksessaan.

Osakekurssit ovat nousseet viime kuukausina useilla maailman osakemarkkinoilla. Kurssinousu on nostanut osakkeiden arvostustasoa esimerkiksi P/E-luvulla tarkasteltuna. Vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa yritysten tulokset ovat nousseet, ovat osakekurssit nousseet vielä nopeammin. Seurauksen on tietenkin P/E-arvostuskertoimen nousu.

Onko P/E-kertoimen nousu siis jo tehnyt osakkeista liian kalliita?

Yksi perinteinen tapa tarkastella osakemarkkinoiden hinnoittelua on käyttää niin sanottua Fed-mallia. Sen ideana on verrata osakemarkkinoiden tulostuottoa korkosijoitusten tuottoon. Tällöin verrataan osakemarkkinoiden tulostuottoa pitkän maturiteetin valtionlainojen tuottoihin.

Koko osakemarkkinoiden tulostuotto saadaan jakamalla indeksin yhtiöiden yhteenlaskettu tulos indeksin yhtiöiden yhteenlasketulla markkina-arvolla. Näin saatu tulostuotto kertoo mikä on osakemarkkinoiden keskimääräinen osakekohtainen tulos suhteessa osakkeiden hintatasoon.

Osakemarkkinat ovat Fed-mallissa tasapainossa jos niiden tuotto vastaa pitkän maturiteetin valtion velkakirjojen tuottoa. Jos osakemarkkinoiden tuotto on alhaisempi kuin velkakirjojen tuotto, ovat osakemarkkinat mallin mukaan yliarvostetut. Päinvastaisessa tilanteessa, jossa osakemarkkinoiden tuotto on korkeampi kuin velkakirjojen, ovat osakemarkkinat aliarvostetut.

Varainhoitoyhtiö Elite tarkastelee viimeisimmässä kuukausikatsauksessaan osakemarkkinoiden hinnoittelua tulostuoton ja valtionlainojen korkotason näkökulmasta.

Elite toteaa, että kehittyneillä markkinoilla osakemarkkinoiden tulostuotto on painunut keskimäärin noin 6 prosenttiin. Vastaavasti kehittyneiden markkinoiden 10 vuoden valtioiden velkakirjojen korkotuotto on esimerkiksi Saksassa noin 2,2 prosenttia ja Yhdysvalloissa hieman yli 2,5 prosenttia.

Viimeaikainen voimakas kurssinousu erityisesti Yhdysvalloissa on painanut tulostuottoa alaspäin. Vielä vuoden 2012 alussa kehittyvien markkinoiden tulostuotto oli 8 prosenttia.

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tulostuotto ylittää siis tälläkin hetkellä korkotuoton, mutta vain 3,5 –3,8 prosentin erolla.

Kehittyvillä markkinoilla sen sijaan tilanne on hieman toisenlainen. Eliten mukaan kehittyvien markkinoiden keskimääräinen tulostuotto on tällä hetkellä noin 9 prosenttia. Ero Saksan ja USA:n pitkien valtionlainojen tuottoihin on siten peräti 6,5 – 6,8 prosenttia.

Sekä kehittyneiden että kehittyvien markkinoiden tulostuotto suhteessa korkotuottoon on edelleen historiallisesti melko korkea. Esimerkiksi vuoden 2002 alussa korkotuotto ylitti kehittyneiden markkinoiden tulostuoton varsin selvästi.

Tosin on muistettava että osakemarkkinoiden riskipreemio on yleensä suurempi kuin valtionlainojen korkosijoitusten, johtuen osakemarkkinoiden suuremmasta tuoton vaihtelusta eli volatiliteetista. Sijoittajat ovat perinteisesti vaatineet osakemarkkinoilta kovempaa tuottoa kuin valtionlainoista.

Kommentoi
Ylös
>