Asunnot ja kiinteistöt

Kotitalouksia ei asuntokauppa kiinnosta

asuntomarkkinatOP-Pohjolan laatiman kotitalouksien barometrin mukaan suomalaisten mielestä nyt ei ole hyvä aika ostaa asuntoa.

Pankin barometrissa kotitalouksilta kysyttiin ”kuinka hyvä ajankohta olisi mielestäsi juuri nyt ostaa tai vaihtaa asunto?”. Vastaajista 31 prosenttia pitää ajankohtaa huonona ja hyvänä vain 13 prosenttia vastaajista, OP Pohjola kertoo tiedotteessaan.

Kotitalouksien näkemys on selkeästi muuttunut, sillä vielä viime vuonna osuudet olivat 26 ja 21 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat oman taloudellisen asemansa keskimäärin heikommaksi kuin viime vuonna. ”Vastaajien asunnonostoaikeet ovat suunnilleen ennallaan, mutta usko sopivan asunnon saamiseen sopivalla hinnalla on kuitenkin vähentynyt”, OP Pohjola toteaa tiedotteessaan.

OP-Pohjola-ryhmän yksityistalouksiin erikoistuneen ekonomistin Maarit Lindströmin mukaan finanssikriisistä alkanut heikompi talouskehityksen jakso on vaikuttanut asuntokauppaan viiveellä.

Epävarmuus näkyy myös suhtautumisena kiinteistövälittäjiin.

”Epävarmaksi koettu markkinatilanne on kuitenkin korostanut jälleen kiinteistökaupan ammattilaisten merkitystä verrattuna aiempaan. Tänä vuonna asuntojen myyjistä 65 prosenttia haluaisi ensi sijassa käyttää välittäjää ja 23 prosenttia myisi asuntonsa mieluummin itse, Lindström kertoo

Barometrin mukaan kotitalouksien mielestä välittäjän valinnassa tärkeintä on luotettavuus, toiminnan läpinäkyvyys sekä osuva ja realistinen hinta-arvio, eli asiantunteva ja varma palvelu. Edulliset välityshinnat tulevat vasta näiden tekijöiden jälkeen.

Kommentoi
Ylös
>