Osakeanalyysit

Nämä osakkeet edullisia suhteessa tuloskuntoonsa

osakkeetAnalyysitalo Inderes on rankannut Helsingin pörssin yhtiöt joissa on paras kannattavuus suhteessa niiden osakkeiden arvostustasoon.

Yksi yleisimpiä ja yksinkertaisimpia osakepoiminnan menetelmistä on etsiä alhaisen tasepohjaisen arvostustason osakkeita suhteessa niiden kannattavuuteen. Tällöin arvostustason tunnuslukuna käytetään esimerkiksi P/B-arvostuskerrointa ja kannattavuuden tunnuslukuna oman pääoman tuottoa.

P/B-luku kertoo yhtiön osakkeen hinnan suhteessa sen taseen kirja-arvoon eli nettovarallisuuteen. Oman pääoman tuotto kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Se siis antaa kuvan siitä kuinka tehokkaasti yritys kykenee huolehtimaan omistajien yritykseen sijoittamista pääomista.

Kun nämä kaksi lukua yhdistetään niin että oman pääoman tuotto jaetaan arvostustasolla, saadaan tunnusluku jolla voidaan etsiä osakkeita, jotka tekevät korkeaa oman pääoman tuottoa, mutta ovat matalasti hinnoiteltuja suhteessa oman pääoman tasearvoon. Tunnusluku siis kertoo kuinka paljon sijoittaja voi odottaa sijoitukselleen tuottoa sen hetkisellä osakkeen markkina-arvolla.

Analyysitalo Inderes ylläpitää listaa Helsingin pörssin yhtiöistä, jossa osakkeet on rankattu paremmuusjärjestykseen juuri tällä tavalla. Inderes huomioi myös osakkeiden kasvuodotukset, koska oman pääoman tuotto on laskettu tulevien kahden vuoden tulosennusteiden perusteella.

YhtiöX = ROE%2013-2015 ka.Y = P/BVX / Y
CapMan14.5%0.900.16
HKScan6.5%0.460.14
Tecnotree11.9%0.870.14

Lähde: Inderes Oy.

Inderesin listan paras kannattavuus suhteessa tasearvostukseen on pääomasijoitusyhtiö CapManilla. Yhtiö on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Se hallinnoi pääomarahastoja, joiden pääomat on kerätty institutionaalisilta sijoittajilta. Yhtiö sijoittaa pääomat edelleen pohjoismaisiin tai venäläisiin yrityksiin tai kiinteistöihin.

CapManin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 tammi-kesäkuussa 25 prosenttia ja liikevoitto 114 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

CapMan ei ole antanut kovin tarkkaa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistään. Yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevoiton kasvavan vuoden 2012 tasosta.

Elintarvikeyhtiö HKScanin tasepohjainen arvostustaso on houkuttelevan alhainen. Toisaalta yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksen syyskuussa. Yhtiön liikevoitto jää viimevuotista alemmaksi vientiongelmien takia. Lisäksi huokeiden perustuotteiden kulutus on kasvanut erityisesti Suomessa merkittävästi verrattuna lihan arvo-osiin.

IT-ratkaisuja teleoperaattoreille toimittava Tecnotreen liiketoiminta on puolestaan kovassa kasvussa. Yhtiön liikevoitto yli kolminkertaistui kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tecnotree on toteuttanut merkittävän strategiauudistuksen, jonka ansiosta yhtiö arvioi liikevaihdon edelleen kasvavan ilman että henkilöstöresursseja tarvitsee lisätä.

Inderesin lista löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä: Inderesin lista

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös