Osakeanalyysit

Suunnittelevatko SEB ja Danske Bank fuusiota?

Danske BankPohjoismaissa on liikaa liian pieniä pankkeja. Useat asiantuntijat odottavatkin pohjoismaisten pankkien merkittäviä yritysjärjestelyjä. Markkinoilla liikkuu nyt arvailuja ruotsalais- ja tanskalaispankin yhdistymisaikeista.

Pankkitoiminnassa mittakaavaedut ovat selkeät. Suuruus on pankkitoiminnassa kaunista. Pohjoismaisilla markkinoilla on monen asiantuntijan mielestä tällä hetkellä liikaa, liian pieniä pankkeja. Siksi markkinoilla epäilläänkin, että jossain vaiheessa osa pienemmistä pohjoismaisista pankeista yhdistyy.

Nordean suuromistajan, Sampon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on kertonut että nyt ei ole aika merkittäville pohjoismaisille pankkijärjestelyille.

Mutta mitä tekevät Nordeaa pienemmät pankit?

Ruotsalainen Dagens Industri arvelee ruotsalaisen SEB:n ja tanskalaisen Danske Bankin harkitsevan fuusiota.

Mahdollista SEB:n ja Danske Bankin fuusiota käsittelee myös analyysitalo Inderes Nordnetin aamukatsauksessa. Inderesin mukaan SEB:n suurin omistaja, Wallenbergin perheen sijoitusyhtiö Investor, on ilmaissut aikaisemmin huolensa siitä, että SEB on liian pieni kilpaillakseen tasaväkisesti Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean kanssa.

Myös yritysjärjestelyjä harrastava suursijoittaja on aktivoitunut.

“Spekulaatioita lisää se, että aktivistisijoittaja Cevian Capital on nostanut osuutensa Danske Bankissa 9 prosenttiin. Cevian on aikaisemmin tehnyt itsensä tunnetuksi juuri erilaisilla yritysjärjestelyillä Pohjoismaissa ja esimerkiksi Metson jakautumisessa Cevian oli vahvasti mukana ajamassa asiaa”, Inderes kirjoittaa.

SEB:n ja Dansken fuusio tekisi niistä yhdessä lähes Nordean kokoisen pankin, ja se saisi samat mittakaavaedut kuin mitä Nordealla nyt on.  “SEB:n ja Dansken fuusio mahdollistaisi uudelle pankille merkittäviä mittakaava- ja synergiahyötyjä, joiden pitäisi tarjota merkittävää tulosparannuspotentiaalia”, Inderes arvioi.

Kommentoi
Ylös
>