Osakeanalyysit

Tecnotree petrasi tulosta, helmasynti kuitenkin säilyy

osakkeen ostosuositusTecnotreen tuloskehitys jatkuu nousu-uralla. Yhtiön riippakivenä on edelleen tulorahoituksen riittämättömyys ja käyttöpääoman heikko hallinta. Uudet rahoitusjärjestelyt takaavat kuitenkin rahoituksen riittävyyden.

Tecnotreen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi 17,4 miljoonaan euroon kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli 19,7 miljoonaa euroa. Teknotreen liikevaihdon vaihtelu on kuitenkin suurta yksittäisellä kvartaalilla, koska siihen vaikuttaa projektien tuloutus.

Tilauskanta laski 48 miljoonaan euroon vuoden alun 54 miljoonasta eurosta.

Tecnotree ei muuttanut näkymiään. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Tecnotree sai kuitenkin vivutettua viime vuoden tappiollisen osakekohtaisen tuloksen 0,0 euroon. Tulos oli silti odotuksia heikompi.

Kannattavuuden paraneminen johtui pääosin parantuneesta myyntikatteesta sekä kustannusten hallinnasta. Inderesin mukaan kolmannen neljänneksen tulokseen vaikuttivat selvästi valuuttakurssit.

Vaikka Tecnotreen oikaistu liikevoitto oli selvästi analyysitalo Inderesin odotuksia alhaisempi, suhtautuu analyysitalo kuitenkin tuloskehitykseen myönteisesti.

”Kannattavuus oli hyvällä tasolla huomioiden liikevaihdon heikkous, mikä viittaa onnistuneeseen kustannustason hallintaan”, Inderes kirjoittaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Tecnotreella on ollut jo useammalla tuloskaudella ongelmia tulorahoituksen kanssa – niin myös viimeisimmällä tuloskvartaalilla.

Rahavirta investointien jälkeen on ollut tammi-syyskuussa -6,9 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla, jolloin vapaa kassavirta oli pakkasella -6,3 miljoonaa euroa.

Tecnotree on paikkaillut negatiivista tulorahoitusta uusilla rahoitusjärjestelyillä. Pörssitiedotteessaan yhtiö kertoi sopineensa pankkinsa kanssa elokuussa yhtiön lainarahoituksen uudistamisesta ja 5 miljoonan euron lisärahoituksesta. Sopimus on voimassa 30.6.2018 saakka. Lisäksi yhtiö sai 2 miljoonan euron suuruisen pankkitakauslimiitin.

Inderes suhtautuu myönteisesti myös Tecnotreen uusiin rahoitusjärjestelyihin, jotka ovat poistaneet rahoituskriisinuhan ja nostaneet kassavarat riittävälle tasolle.

Tecnotreen helmasynti kuitenkin on edelleen heikko käyttöpääoman hallinta, mikä on Inderesin mielestä edelleen selvä rasite.

Yhtiö etenee joka tapauksessa oikeaan suuntaan.

”Mielestämme Tecnotree etenee oikeaan suuntaan käänteessään, mutta osakkeen riskitaso säilyy korkeana ja käänteen realisoituminen vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä”, Inderes toteaa.

Kommentoi
Ylös
>