Yritysuutiset

Venäjä painaa Nokian Renkaiden näkymiä

Nokian RenkaatNokian Renkaat antoi tulosvaroituksen. Uuden ohjeistuksen mukaan vuonna 2013 yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskevat hieman vuoteen 2012 verrattuna.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että vuonna 2013 yhtiöllä on edellytykset saavuttaa vuoden 2012 taso tai maltillinen kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa.

Nokian Renkaiden kolmannen neljänneksen myynti oli samalla tasolla ja liikevoitto hieman parempi verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen. Yhtiön liikevaihto ja liikevoitto kuitenkin laskevat hieman toisella vuosipuoliskolla ja koko vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna.

Syy tulosvaroitukseen tulee Venäjältä.

Ruplan kurssikehitys ja renkaiden heikentynyt kysyntä Venäjällä rasittavat Nokian Renkaiden loppuvuoden näkymiä.  Ruplan epäsuotuisa kehitys vuoden 2013 aikana heikentää yhtiön mukaankoko vuoden liikevaihtoa arviolta 25 MEUR ja liikevoittoa arviolta 14 MEUR.

Kommentoi
Ylös
>