Kumppaniblogit

Vierasblogi: Sijoittaminen kasvuyrityksiin

osake kasvuPitkällä tähtäimellä osakesijoittajan menestys perustuu yrityksen maksamien osinkojen jatkuvaan kasvuun ja/tai samalla yrityksen tuloksen kasvuun.

On vaikeaa kuvitella, että yritys kykenee maksamaan jatkuvasti kasvavaa osinkoa, ellei myös tulos parane. Muussa tapauksessa osinkoja maksetaan tulevan kasvun kustannuksella yrityksen kassavaroja ryöstämällä.

Yrityksen liikevaihdon nopea kasvu ei ole ongelmatonta, ellei kasvu ole samalla kannattavaa. Osakkeen hinnan nousun edellytyksenä on periaatteessa ensin yrityksen tuloksen paraneminen. Vasta seurauksena tulee ja pitäisi tulla osakkeen hinnan nousu.

Miten yrityksen tuloskasvu voi jatkua pitemmän ajan?

Yrityksen on hyvin vaikeaa kasvattaa tulostaan jatkuvasti, koska kiristyvä kilpailu ja liikeideoiden kopiointi vievät helposti pohjaa reaalikasvulta. Tulostaan parantavalla yrityksellä tulisi olla joku ylivoimatekijä, esimerkiksi iso patenttisalkku. Tai sen oltava niin vakavarainen, että pystyy panemaan ”sivuun” tuloksesta riittävästi rahaa tuotekehitykseen.

Yritys voi menettää helposti edelläkävijäasemansa kilpailijoille väärien valintojen johdosta, kuten Nokialle kävi. Vain täysin ylivoimaisella tai kopioinnilta hyvin suojatulla tuotteistolla on mahdollista päästä lähelle ”monopoliasemaa” ja saavuttaa pitkä menestysputki. Tällainen yritys tuottaa omistajilleen parasta lisäarvoa osakkeen hinnan ja osingon noustessa vuodesta toiseen.

Kasvuvaiheen alussa oleva yritys

Kiinnostava tilanne sijoittajan kannalta on silloin, kun yrityksellä on loistava ainutlaatuinen uusi liikeidea, mutta myynnin kasvu on vasta alkuvaiheessa eikä yrityksen liiketoiminta ja markkina-asema ole vielä vakiintunut. Tällainen yritys kasvaa nopeasti alkuvuosina, mutta on sijoittajalle erittäin riskipitoinen. Se, joka uskaltautuu mukaan alussa saattaa päästä lähes ”räjähtävään” kasvun vaiheeseen ja kuittaamaan parhaassa tapauksessa useiden satojen prosenttien voitot vuosittain. Riskit ovat kuitenkin hyvin suuret, eikä menestyksestä ole mitään varmuutta kasvuvaiheessa, mutta onnistuneessa tapauksessa tuotot saattavat nousta mahtaviksi.

Tällaisen yrityksen löytäjän ongelmana on riskin hallinta ja sen mitoitus suhteessa tavoiteltuun palkkioon. Tavallinen yksityissijoittaja pääsee harvoin mukaan tällaiseen menestystarinaan, koska ns. ”bisnesenkelit” ovat väijymässä tämän tyyppisiä tilaisuuksia satsaten suuriakin summia kovalla riskillä.  Toisaalta bisnesenkelin myydessä yritystä pörssiin, saattaa yksityissijoittajakin päästä mukaan vielä ajoissa, silloin kun yrityksen menestystarina siirtyy kaupalliseen vaiheeseen.

Uhkapeliä kasvuyrityksillä?

Kasvuyritysten omistajilla eli sijoittajilla riski menettää panoksensa on suuri siinä vaiheessa, kun kasvua uhkaavia tekijöitä ilmestyy taivaalle. Yrityksen arvossa on tällöin mukana paljon niin sanottua ”goodwilliä” ja yrityksen osake saattaa olla selkeästi ylihinnoiteltu.  Tällöin vähäinenkin tulosodotusten alitus saattaa näkyä ikävänä osakkeen arvon laskuna, kun sijoittajien luottamus yritykseen horjuu.

Viralliset tulosennustajat, analyytikot, asettavat toisinaan kasvuyrityksille kohtuuttoman isoja tulosodotuksia. Vaikka tulos paraneekin, niin odotusten alituksesta sakotetaan omistajaa osakkeen kurssin laskulla. Tällaisia esimerkkejä kohtaa jatkuvasti tuloskvartaalien yhteydessä. Pettymykset osuvat yleisimmin korkeimmalle arvostettuihin kasvuyrityksiin. Ei ole ihme, että tavallinen sijoittaja pitää kasvuyrityksiin sijoittamista uhkapelinä, josta on parempi pysyä sivussa.

Yhteenveto

Kasvuyrityksiin sijoittaminen on vaativampaa peliä kuin perinteisiin hitaasti kasvaviin yrityksiin sijoittaminen. Viimeksi mainitusta ryhmässä on helpompi etsiä edullisia osakkeita pelkän ”substanssin” ja tunnuslukujen perusteella. Tavallinen osakesijoittaja saattaa syystäkin vältellä kasvuyrityksiä, joiden kurssit heiluvat joskus täysin käsittämättömästi. Toisaalta hyvän kasvuyrityksen löytäjä saattaa korjata satoa useita vuosia peräkkäin, kun sijoituksen vuosituotot liikkuvat kymmenissä ja hetkittäin jopa sadoissa prosenteissa. Kasvuyrityksiin sijoittajan on kuitenkin oltava jatkuvasti valppaana yllätysten varalta, jotta voitot eivät käänny tappioiksi. Tällainen vaara on hyvin todennäköistä pörssien laskusuhdanteissa.

Kasvuyrityksiin kannattaakin satsata rohkeammin erityisesti talouden nousukausina, jolloin pörsseissä vallitsevat nousevat kurssit. Silloin kasvuyritysten syklisyydestä palkitaan parhaiten nopeina kurssinousuina.

tapio.haavisto@siop.fi

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

Kommentoi
Ylös
>